Basisscholing Palliatieve Zorg (blended learning)

Basisscholing palliatieve zorg blended learning v1578052368132 4

Je kiest voor deze scholing omdat je:

  • De begrippen palliatieve en terminale zorg uit wilt kunnen leggen.
  • De vier fases binnen de palliatieve zorg uit wilt kunnen leggen, je weet wat per fase de aandachtspunten zijn qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg.
  • De termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning uit wilt kunnen leggen en weet welke rol jij daarin hebt.
  • Uit wilt kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en jezelf als zorgprofessional.
  • De belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wilt kunnen benoemen, hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten en wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken.
  • Op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten.
  • Bewust bent van de juiste houding en rekening houdt met de specifieke situatie van de patiënt en naasten.
  • Ethische dilemma’s onderkent, deze weet te benoemen en bespreekbaar te maken met andere zorgverleners.
  • De waarde uit kunt leggen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg, waaronder een goede overdracht en afstemming.
  • Op de hoogte van de palliatieve “sociale” kaart in je werkgebied wilt zijn.
Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

De Blended learning voor zorgprofessionals in de palliatieve zorg, bestaande uit een e-learning en 1 dag interactieve scholing.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: