Lesdag VRH; injecteren, diabetes, katheteriseren, sondes, mickeybutton

Voorbehouden handelingen injecteren diabeteszorg v1594649464171 27

Ken je de ventrogluteale plaatsbepaling bij een intramusculaire injectie? 
Is het nu katheterspoelen of blaasspoelen?? 
Wat is de NEX-methode?
Moet je nu wel of niet 2EH wegspuiten voor het insuline injecteren?

Tijdens deze scholingsdag krijg je hier allemaal antwoord op.

De onderwerpen starten met een klein stukje theorie, daarna heb je ruim de tijd om je vaardigheden te oefenen. Geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen. Deelnemers die deze scholingsdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen. Deze scholingsdag is met een kleine groep, dus volop aandacht!

Tijdens deze praktijkdag met intercollegiale toetsing krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK-protocollen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 7 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Deze cursusdag is ook uitermate geschikt om op een efficiënte manier checken of je kennis en vaardigheden nog up to date zijn.

Tijdens deze praktijkdag komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Er is tijd en ruimte om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen.
In een ontspannen sfeer ga je met jouw (con-)collega's en onze trainster in gesprek over jouw werk en de uitdagingen die je daarin tegenkomt.

De scholingsdag begint om 9.30 en is om ongeveer 17.30 afgelopen.

Inhoud
Na een korte kennismakingsronde is er een beknopte uitleg over de Wet BIG/Bevoegd en Bekwaam. Daarna gaat de docente in op de theorie van de verpleegtechnische handelingen die getoetst worden. Elk onderwerp start met een plenair gedeelte waarin de theorie over het betreffende onderwerp kort besproken wordt.

Na het plenaire gedeelte ga je in een klein groepje oefenen en elkaar toetsen. Hierbij maak je gebruik van de observatielijsten van Vilans.

Door de kleine groep en samen te werken bij het oefenen wissel je ervaringen uit.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt omstreeks 17.30 plenair afgesloten met een terugblik, evaluatie en samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

Wet BIG/Bevoegd en Bekwaam

 • Wat zijn risicovolle handelingen?
 • Protocollen/werkinstructie/richtlijn
 • Tuchtrecht
 • Casuïstiek

Injecteren

 • Injecteren subcutaan
 • Injecteren intramusculair
 • Subcutane infuuscanule (vleugelnaald) + medicatie toedienen
 • Injectietechnieken

Diabeteszorg

 • Insuline Injecteren
 • Bloedglucosewaarde bepalen
 • Theorie
 • Voeding
 • Nieuwe ontwikkelingen

Katheteriseren

 • Katheteriseren vrouw, verblijfskatheter/eenmalige katheter
 • Katheteriseren man, verblijfskatheter/eenmalige katheter
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Blaasspoelen/katheterspoelen

Sondes

 • Neus-maag sonde inbrengen
 • Neus-maag sonde verzorgen
 • PEG-sonde
 • (Mickey) Button
 • Sondevoeding toedienen

Op andere data worden andere handelingen geoefend en getoetst. Klik hier voor alle andere data.

Doelstelling
Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Volgens de Wet BIG mogen Voorbehouden en Risicovolle handelingen alleen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding.

Niveau en gewenste voorkennis
Er wordt van je verwacht dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist (maar wel fijn).

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. 

(Boek hier evt. jouw geaccrediteerde e-learningmodules via Zorgscholing)

Docente
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt gegeven door De Groot Scholing & Zorg. Trainster Corine de Groot is al meer dan 30 jaar een ervaren, BIG geregistreerde verpleegkundige. Ze heeft een brede kennis en kan die kennis prettig overbrengen.

Studiebelasting en accreditatie
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren.
Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten.

Voorbereiding: doorlezen van de Vilans protocollen betreffende de onderwerpen. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Lunch
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Handelingenkaart
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen. Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden d.m.v. e-learning kun je in het aanbod van Zorgscholing (geaccrediteerde) e-learningmodules vinden.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Geaccrediteerde scholingsdag met voorbehouden en risicovolle handelingen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: