Medicatie en -veiligheid voor Helpenden en Verzorgenden

Medicatie en veiligheid voor helpenden en verzorgenden

Medicatie wordt toegediend volgens de veilige principes in de medicatieketen. In de cursus kom je alles over de medicatieketen te weten. Ook kom je te weten wanneer je bevoegd en bekwaam bent om medicatie toe te dienen.

Hoe kun je op een veilige, ongestoorde manier medicatie uitzetten en toedienen? Hoe moet je opiaten toedienen en wat is hierbij belangrijk? Welke medicatie moet je dubbel laten controleren en bij welke medicatie is dit niet van belang? Wat zijn de risico's van medicatie malen en mag je alle medicatie malen?

Dit zijn vragen die beantwoord worden in de cursus medicatie en medicatieveiligheid.
Na het theorie blok ga je aan de slag met casuistieken waarin je de behandelde stof toe gaat passen.

Inhoud

  • Wet & regelgeving, verantwoordelijkheden
  • Procedure medicatieveiligheid
  • Signaleren van medicatieproblemen
  • Basiskennis medicatie
  • Aandachtspunten bij toedienen van medicatie
  • Slikproblemen

Doelstelling
Deelnemers die deze cursusdag doorlopen hebben, hebben kennis genomen van het medicatieproces en weten hoe ze zo veilig mogelijk (risicovolle) medicatie moeten verstrekken.

Doelgroep
Deze cursus is ontwikkeld voor:
Niveau 2 en 3, die met (risicovolle) medicatie werken.

Niveau en gewenste voorkennis
Je bent bekend hoe medicatie toegediend moet worden en bent bekend met de actuele protocollen hiervan. Daarnaast mag je in jouw functie medicatie uitreiken.

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus bestrijkt een dagdeel. Je kunt na deelname aan deze cursus 3 punten toevoegen in het kwaliteitsregister V&V, registreren onder ODA-punten. 

Voorbereidingstijd: Het doornemen van de actuele protocollen.
Duur van de bijeenkomst: 1 dagdeel

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname
  • 100% aanwezigheid

 Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat. 

Inbegrepen

  • Koffie/Thee/Water 
  • Digitaal Zorgscholing certificaat
Veiligheid

schedule Minuten + certificaat

Medicatie en medicatieveiligheid, wet- en regelgeving, basiskennis, signaleren van problemen, aandachtspunten bij slikproblemen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: