Normenkader: indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in eigen omgeving

Normenkader

Een online cursus, voor (startende) wijkverpleegkundigen, die zich richt op verduidelijking van de verantwoordelijkheden van de wijkverpleegkundige binnen het verpleegkundig proces.

De verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige is niet beperkt tot een enkel aspect zoals indiceren, maar omvat het gehele verpleegkundige zorgproces, dat de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant dient te doorlopen.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Online cursus

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: