Onbegrepen gedrag bij cliënten met dementie

Onbegrepen gedrag bij clienten met dementie v1579789742975 16

Psychogeriatrie is een samenstelling uit de woorden psycho (geestelijke vermogens) en geriatrie (hoge leeftijd). Psychogeriatrische aandoeningen komen voort uit problemen op het gebied van geestelijke vermogens en geheugenproblematiek. 
Zorgvragers met een psychogeriatrisch beeld vertonen soms gedrag dat afwijkt van de norm. Gedrag dat moeilijk te begrijpen en/of voorspellen is. 

In deze cursus van 1 dagdeel gaan we aan de slag met deze vragen; 

Wat is eigenlijk onbegrepen – en grensoverschrijdend gedrag? 
Wie begrijpt dit gedrag niet? Ik, jij, de client, familie, naasten enz.., Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag?
De woorden zijn wellicht te verklaren mar hoe ga je nu het e.e.a. toepassen, verweven en eigen maken in de dagelijkse praktijk?
We gaan verdieping zoeken in ‘het gedrag’ en de beïnvloedende situatie er omheen

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht
Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren.

Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

Onbegrepen/probleemgedrag bij cliënten met psychogeriatrische problematiek, verdieping in de cliënt, ‘het gedrag’ en de beïnvloedende situatie er omheen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: