Pleura-Ascitesdrain en Drainage

Pleura ascitesdrain en drainage v1579872175230 26

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de begrippen pleura- en ascitesvocht. Er wordt een opdracht gedaan over complicaties en er kan geoefend worden met het aan- en afsluiten van de drainage en met het verzorgen van de drain.

Inhoud
Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Inleiding en Voorstellen en Doelen
 • PowerPoint Pleura- en Ascitesvocht
 • Opdracht: Complicaties pleura/ascitesdrain
 • Practicum; oefenen met aan- en afkoppelen drainage en verzorgen pleura/ascitesdrain
 • Afsluiting, Evaluatie Inhoud en Lesdoelen. Werkvormen: Jubelmuur - Klaagmuur

Doelstelling
Aan het einde van deze cursus kan je:

 • benoemen en in eigen woorden uitleggen wat pleuravocht en ascites is.
 • de complicaties bij een pleura/ascitesdrain herkennen en benoemen welke actie hierop volgt.
 • de pleura/ascitesdrain verzorgen en draineren volgens het protocol.
 • een patiënt met een pleura/ascitesdrain observeren, begeleiden en verzorgen en zo nodig overleggen met een arts bij complicaties.

Doelgroep
Verpleegkundige en verzorgende niveau 3, 4 en 5. Met of zonder ervaring welkom.

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij een diploma verpleegkundige niveau 3, 4 of 5 hebben. Geen voorkennis vereist.

Docent
De training Pleura-Ascitesdrain en Drainage wordt gegeven door Lisanne Huiberts. Lisanne is ruim 16 jaar werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in de thuiszorgtechnologie en palliatieve zorg. Daarnaast heeft zij een opleiding tot masterdocent hoger gezondheidszorg onderwijs gevolgd.

Studiebelasting / accreditatie
Deze praktische cursus duurt 3 uur.
V&VN accreditatie nog in aanvraag, 3 punten.

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het Zorgscholing certificaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Als deelnemer heb je actief deelgenomen en de cursus in zijn geheel bijgewoond.

Op het Zorgscholing certificaat staat duidelijk aangegeven welke onderdelen/handelingen je geslaagd bent. Als je niet aan alle voorwaarden voldaan hebt ontvang je een certificaat met een aangepaste tekst (bijv. niet alle handelingen). De input van de docent is leidend bij het al dan niet vermelden van een handeling op het certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee en Water
 • Studiematerialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

 

Acute zorg en VRH

schedule Minuten 3 + certificaat

In deze cursus van een dagdeel ga je aan de slag met alles omtrent de Pleura-Ascitesdrain en Drainage.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: