Rust brengen in de laatste levensfase op een natuurlijke manier

Palliatieve zorg 24 accreditatiepunten v1579885856167 20

In deze workshop leer je hoe je als zorgverlener meer rust creëert bij cliënten met angst voor de dood. Je ontvangt concrete handvatten die je in de praktijk meteen kunt toepassen.

Je voelt je machteloos en wilt van meer betekenis zijn wanneer mensen angstig zijn in de laatste levensfase. Je wilt concrete tools en handvatten hebben zodat jij je cliënten kunt ondersteunen om angst te verminderen. Er wordt een brug geslagen tussen de reguliere gezondheidszorg, moderne coachtechnieken en complementaire zorg.

Inhoud
Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Angstklachten: wat zijn ze en waar komen ze vandaan?
  • Wat kun je aan deze klachten doen?
  • Effectieve en simpele tools om angst te verminderen, vanuit verschillende invalshoeken
  • Oefeningen om te ontdekken welke tools bruikbaar zijn voor jou

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus heb je meer kennis van angst en angstklachten in de laatste levensfase en ben je in staat om tools toe te passen die angst verminderen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners die in contact zijn met mensen die ongeneeslijk of terminaal ziek zijn.

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de zorg voor mensen die ongeneeslijk of terminaal ziek zijn. Daarnaast wordt er een open mind en een actieve bijdrage verwacht aan de oefeningen.

Docente
De workshop angst bij terminale cliënten wordt door Diana Stassen gegeven. Diana studeerde HBO-V duaal, gezondheidswetenschappen (Public Health aan de University of Maastricht), hypnotherapie, is NLP-master en volgt de NLP trainersopleiding. Diana combineert complementaire/aanvullende geneeskunde met moderne coachtechnieken en de reguliere gezondheidszorg. Ze slaat hierin een brug tussen de verschillende werelden met een praktische kijk om meer rust en kwaliteit van leven te bieden in de laatste levensfase.

Studiebelasting en accreditatie
Je kunt deze Workshop angst bij terminale cliënten in het kwaliteitsregister V&V registreren (onder ODA-punten).

Duur van de bijeenkomst: 10.00-16.30 uur

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname
  •  100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is, kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

  • Koffie/Thee/Water en lunch
  • Studiematerialen
  • Digitaal Zorgscholing certificaat
Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

Workshop voor zorgverleners. Je leert waar angstklachten van terminale cliënten vandaan komen en hoe je deze kunt verminderen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: