Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten

Voorbehouden en risicovolle handelingen vrh 15 accreditatiepunten v1579886098102 35

Deze geaccrediteerde cursus bestaat uit een e-learningmodule en een praktijkdag.
Deelnemers die deze cursus succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Werkvorm:
Deze cursus bestaat voor een deel uit theorie (e-learning) en praktijk (oefenen van voorbehouden en risicovolle handelingen en intercollegiale toetsing adhv Vilans protocollen)
Als je je aanmeldt voor deze cursus krijg je binnen twee werkdagen een bericht met gegevens voor toegang tot de e-learning.
Voor de praktijkdag bestudeer je de theoriemodules in jouw eigen tempo. De modules worden afgesloten met een kennistoets.

De praktijkbijeenkomst (die gegarandeerd doorgaat) begint om 10.00u en duurt tot circa 16.30u.
In een groepje van max 8 cursisten aan de slag met voorbehouden en risicovolle handelingen.

Handelingen uit deze bijscholing: 

 • Injecteren subcutaan
 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren insuline met insulinepen
 • Bloedglucose meten
 • Katheteriseren man
 • Katheteriseren vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Blaasspoelen
 • Neus-maagsonde inbrengen
 • Neus-maagsonde verwijderen
 • PEG sonde verzorgen
 • PEG sonde verwisselen

Je oefent in een informele sfeer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan met de handelingen.
Er is ruimte om een handeling die je in de praktijk niet zo veel uitvoert eerst eens te oefenen en om vragen te stellen.

Intercollegiale toetsing:  
Als deelnemer toets je elkaar af conform de werkwijzen van Vilans. We kiezen bewust voor intercollegiale toetsing, omdat je deze vorm deelnemers stimuleert elkaar aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid. Een situatie die veel overeenkomsten heeft met de praktijk, want ook dan dien je (con-)collega's in te leren, te blijven beoordelen en aan te spreken.
Onze trainer begeleidt dit proces.

Doelgroep: 
Diploma Verzorgende Niveau 3 of hoger. Recente ervaring is niet noodzakelijk.
Volgens de wet BIG mogen Voorbehouden en risicovolle handelingen alleen uitgevoerd worden door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding.

Doelstelling: 

 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgleefplan indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Studiebelasting:
Houd rekening met ongeveer 9 uur voor de e-learningmodules.
De praktijkdag duurt van 10.00 tot 16.30u, dwz 6,5 uur waarvan 0,5 uur pauze.

Lesmateriaal:
Alle benodigde oefenmaterialen zijn aanwezig op de cursuslocatie. Gebruik van deze oefenmaterialen is inbegrepen in de prijs.
Je krijgt gedurende 2 jaar toegang tot de e-learning die bij deze trainingsdag hoort. Zo kun je dus tot 2 jaar na de bijscholing op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen of nieuwe inzichten.
Inclusief koffie/thee/water en lunch.

Certificaat en accreditatie: 
Rond je de theorie en praktijk succesvol af, dan ontvang je een Zorgscholing certificaat. Op dit certificaat staat duidelijk vermeld wanneer je voor welke handeling bent afgetoetst.
Het certificaat heeft geen uiterste geldigheidsdatum. Als ondernemer bepaal je zelf hoe je aantoonbaar bekwaam blijft.
Deelnemers die in het kwaliteitsregister V&VN staan krijgen 15 accreditatiepunten na succesvol afronden van deze training.

Docente:
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docentes van Zorg voor Leren.

De trainers van Zorg voor leren hebben vrijwel allemaal de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal zelf nog werkzaam in de zorg
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing

Aantal deelnemers: 
Minimaal 1, maximaal 8. Deze cursus gaat gegarandeerd door.

Inschrijven is mogelijk tot 3 dagen voor de geplande data. (Houd rekening met ongeveer 9 uur voor de e-learningmodules, deze moeten afgerond zijn vóór de praktijkdag)

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Een uitgebreide training in voorbehouden en risicovolle handelingen. 1 praktijkdag met voorbereidende e-learning. Deze bijscholing gaat gegarandeerd door!

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: