Wat als iemand stopt met eten en drinken...?

Wat als iemand stopt met eten en drinken

Wanneer een patiënt wil stoppen met eten en drinken is dat niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten en voor de betrokken hulpverleners een keuze die veel emoties en vragen oproept. 

 • Waarom nu?
 • Waarom zo? 
 • Waarom niet nog doorgaan? 
 • Waarom geen sedatie? 
 • Waarom niet door euthanasie?

De vragen en behoeften van de patiënt staan uiteraard centraal. Maar heeft deze wel voldoende informatie, weet hij/zij goed genoeg wat het vervolg kan zijn en hoe we hem/haar zullen kunnen blijven ondersteunen.

Inhoud
In deze workshop zal aan de hand van een interactieve casusbespreking onder andere verwezen worden naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.

Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.

Aan de orde komen o.a.: 

 • (vroegtijdige) besluitvorming & indicatiestelling
 • verschil stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen 
 • begeleiding patiënt en diens naasten
 • verantwoordelijkheid / betrokkenheid van verpleegkundigen & verzorgenden en artsen
 • de zorg voor elkaar

Doelstelling

 1. De cursist krijgt inzicht in de wijze van besluitvorming bij levenseinde
 2. De cursist kent de veelvoorkomende ethische dilemma's: welke dilemma's, welke keuzes en met wie worden ze besproken en gemaakt. Wie is eindverantwoordelijk?
 3. De cursist weet inhoudelijk en procedureel wat de verschillen zijn tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie en weet waar de landelijke protocollen & richtlijnen te vinden zijn.
 4. De cursist weet hoe ze moet omgaan met vragen van de patiënt en diens naasten over stoppen met eten en drinken
  a. wat als de patiënt actief, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken
  b. wat als de patiënt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken
 5. De cursist weet hoe ze tijdig de arts erbij betrekken
 6. De cursist weet hoe zij de patiënt die bewust gestopt zijn met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft
 7. De cursist weet te benoemen waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Doelgroep

 • Verzorgenden niveau 3
 • Verpleegkundigen niveau 4/5
 • Vrijwilligers met ruime ervaring in de palliatieve zorg

Niveau en gewenste voorkennis
De werkvorm van deze workshop is een casuistiekbespreking. Theoretische voorkennis is niet vereist, maar ruime ervaring in de palliatieve zorg is wel gewenst. 

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door docenten van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Het doel van de Stichting is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Een van de manieren waarop men dit doel wil bereiken is door middel van onderwijs. Trainers van de Leerhuizen Palliatieve Zorg staan dichtbij de praktijk.  

Studiebelasting en accreditatie
Deze workshop duurt 3,5 uur. Deze cursus is door V&VN geaccrediteerd. Je krijgt 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: -
Duur van de bijeenkomst(en): 1 halve dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn 
 • 100% aanwezigheid 

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Powerpoint presentatie Reader 
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten 
Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

Geaccrediteerde workshop ”Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen”

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: