Wkkgz en WTZA

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg wkkgz v1651496025118 4

Elke zorgverlener gaat voor het leveren van goede en kwalitatieve zorg. Maar wanneer is zorg goed en kwalitatief? Op welke wijze kan je als zorgverlener aantonen dat goede en kwalitatieve zorg levert. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) heeft heel duidelijk omschreven waar je als zorgverlener of organisatie aan moet voldoen om goede zorg te kunnen leveren.

Het onderhouden van een kwaliteitssysteem, veilig incidenten melden, kunnen leren en reflecteren op klachten en incidenten zijn essentiële onderdelen in de Wkkgz. Wetgeving kan lastig zijn en moeilijk te begrijpen. Het juist uitvoeren van de wetgeving ook. De scholing Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moet ervoor zorgen dat de deelnemers op een laagdrempelige manier kennismaken met de Wkkgz, leren wat deze wetgeving inhoudt en wat zij zelf kunnen doen om aan de wet te voldoen.

Deelnemers leren inzien wat het nut is van periodiek reflecteren en verbeterprocessen doorvoeren met als uiteindelijke doel kwaliteitsverbetering en goede zorg kunnen leveren.

Wetgeving

schedule Minuten + certificaat

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg & wet toetreding zorgaanbieders | klachten, incidenten, meldcode, intervisie

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: