Wondzorg + PAV en Enkel/Teen Arm Index

Asset62c4149c836793 59519739

In deze cursus ga je aan de slag met Algemene Wondzorg en Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/ Teen Arm Index.

Algemene wondzorg

Wanneer je in de zorg werkt, dan is “wondverzorging” toch zeker een onderwerp welke met regelmaat aan de orde komt. Het is ook een onderwerp waar veel informatie over te vinden is, maar waar ook nogal veel verschillende wijze van inzichten over zijn. Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met “moderne” wondgenezing? En hoe bepaal ik nou voor welke product ik bij welke type wond, in welk stadia ik moet kiezen? Deze cursus is juist bedoeld voor hen die met dit soort vragen zitten. Je wordt natuurlijk niet in één dagdeel opgeleid tot wondverpleegkundige, maar wel leren we je een wond te “lezen”. Wat zie je en wat moet je dan doen? Je leert de classificaties van ALTIS, TIME en WCS toe te passen en te leren kiezen voor het juiste product.

Naast de benodigde theoretische onderbouwing zal je ook advies gaan geven bij diverse casuïstieken.

Inhoud
Tijdens het gedeelte Algemene wondzorg wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • Anatomie van de huid
  • Fasen van de (normale) wondgenezing
  • Wondanamnese volgens ALTIS, TIME en WCS modellen
  • Type wonden
  • Behandelingsproducten
  • Casuïstiek

 

Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/ Teen Arm Index

Het opsporen van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) doen we in Nederland toch echt te weinig. Toch vreemd, wanneer je weet dat 1 op de 6 mensen ouder dan 55 jaar PAV heeft. Het kan dus letterlijk levensgevaarlijk zijn om bijvoorbeeld te zwachtelen wanneer er geen Enkel/Teen Arm Index (EAI/TAI) is uitgevoerd. Gelukkig zijn er in Nederland in de afgelopen periode een aantal belangrijke richtlijnen aangepast die dergelijke diagnostiek vereisen. Maar hoe voer je een betrouwbare enkel arm index meting uit? Welke apparatuur gebruik je hier voor en hoe herken je de risicogroep? 

Tijdens deze cursus/workshop is er zowel aandacht voor de onderliggende theorie als voor het oefenen met diverse apparatuur zoals een doppler en volautomatische devices voor de EAI en TAI.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Deze cursus bestaat uit Algemene Wondzorg en PAV & Enkel/Teen Arm Index.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: