Workshop “Afscheid en rouw in diverse culturen en religies”

Workshop als je weet dat mama gaat sterven v1579886127414 21

In het dagelijks werk krijgen verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.

Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als verpleegkundige ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen opvattingen over ‘een goed afscheid’.

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

Doelstelling 

1. kennismaken met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.

2. bewustwording van het belang van cultuur en een cultuursensitieve manier van werken.

3. bewustwording met betrekking tot de eigen culturele bagage (als persoon én als professional), en de betekenis daarvan in het werk.

4. concrete handvatten om cultuursensitief te werken in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

  • Verzorgenden niveau 3
  • Verpleegkundigen niveau 4 en 5

Niveau en gewenste voorkennis
Tijdens deze workshop word met casuïstiek gewerkt. Enige ervaring met palliatieve zorg is wenselijk (niet verplicht)

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door docenten van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Het doel van de Stichting is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Een van de manieren waarop men dit doel wil bereiken is door middel van onderwijs. Trainers van de Leerhuizen Palliatieve Zorg staan dichtbij de praktijk.

Studiebelasting en accreditatie
Deze workshop duurt 3,5 uur en is door V&VN geaccrediteerd. Je krijgt 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: -

Duur van de bijeenkomst(en): 1 halve dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname èn
  • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen

  • Koffie/Thee/Water
  • Powerpoint presentatie
  • Reader
  • Digitaal Zorgscholing certificaat
  • Registratie accreditatiepunten
Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

Hoe zorg en het levenseinde ervaren wordt verschilt per cultuur en religie. In deze workshop krijg je handvatten om op een cultuursensitieve manier te werken.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: