Workshop Diabetes

Workshop diabetes v1579874992091 19

Injecteren is voorbehouden handeling!
Voor deze workshop is dit van toepassing op Insuline en Glucagon injecteren.

Diabetes is een van de grootste volksziektes in Nederland. : Nederland telt naar schatting ruim 1,2 miljoen mensen met diabetes. 9 op de 10 mensen met diabetes hebben type 2. Een deel van deze mensen word behandeld met insuline.
Het is van belang dat zorgverleners niet alleen alles leren over diabetes en behandeling en de handelingen kunnen uitvoeren volgens protocol. Maar vooral hier ook voorlichting in kunnen geven en ondersteuning bieden.

Al deze punten worden geïntegreerd in deze workshop

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht en bestuderen voor deelname de protocollen waarmee zij werken. Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten van Vilans.

Inhoud

Start

 • Theoretische achtergronden en verdieping rondom Diabetes;
 • Medicatie,Injecteren, veilige materialen en nieuwe ontwikkelingen
 • De wet BIG
 • Inspelen op knelpunten/vragen van deelnemers (worden meegenomen in de theorie en uitvoering van de praktijkvaardigheid)

Specifiek:
Oefenen/uitvoeren van de handeling(en) volgens protocol

 • Risicosignalering en voorlichting geven
 • Toedienen van insuline SC met behulp van insulinepen
 • Toedienen van glucagon SC/IM
 • Bloedsuikerbepaling via vingerprik

Afsluiting

 • Reflecteren en evalueren
 • Theorietoets ( ontvang je via email)

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over Diabetes up to date. Je hebt tijdens de praktijktraining aangetoond dat je in staat bent om de handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren. Je reflecteert je eigen handelen en benoemt jouw sterke- en verbeterpunten benoemen

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met minimaal niveau 3.

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG)
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de inhoud van de meest actuele protocollen .

Deelnemers brengen hun eigen protocollen mee naar de cursusdag.

Docente
De cursus wordt gegeven door Elly Olfers - van Rosen. Elly is naast haar werk als trainer voor WEBO Training en advies actief als flexwerker, zo komt zij op vele plekken en blijft zij goed op de hoogte van de actualiteit op de werkvloer.

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus bestrijkt een dagdeel (3 uur).

Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Voor deelname aan de training lees je de protocollen die je op jouw werkplek gebruikt worden en ga je na wat eventuele knelpunten zijn. Je krijgt vooraf inzage in de theorietoetsen zodat je weet wat er van je verwacht wordt. De theorie die getoetst wordt, wordt tijdens de cursus behandeld.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Minimaal 80% van de theorievragen zijn foutloos beantwoord
 • Deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren volgens de protocollen en observatielijsten van Vilans.

 Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal en disposables
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Protocollen zijn NIET inbegrepen.
Breng jouw eigen protocollen mee naar de cursusdag.

Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: