Workshop “Instrumenten in de palliatieve zorg”

Instrumenten in palliatieve zorg v1579871326005 18

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-''tools'', zoals ''het palliatief redeneren''. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Inhoud
Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiënt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.

Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuïstiek worden getraind.

Doelstelling
Aan het eind van de workshop: 

 1. Kent de cursist de meest gebruikte instrumenten;
 2. Erkent de cursist de meerwaarde van deze instrumenten voor kwalitatief goede palliatieve zorg;
 3. Weet de cursist met de instrumenten te werken en heeft met de instrumenten geoefend;
 4. Kan de cursist het belang van gebruik van de instrumenten aan patiënt, naasten en huisarts

Doelgroep

 • Verzorgenden niveau 3
 • Verpleegkundigen niveau 4/5
 • Teamleiders

Niveau en gewenste voorkennis
Tijdens deze workshop wordt met casuistiek gewerkt. Enige ervaring met palliatieve zorg is wenselijk (niet verplicht) 

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door docenten van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Het doel van de Stichting is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Een van de manieren waarop men dit doel wil bereiken is door middel van onderwijs. Trainers van de Leerhuizen Palliatieve Zorg staan dichtbij de praktijk.

Studiebelasting en accreditatie
Deze workshop duurt 3,5 uur en is door V&VN geaccrediteerd. Je krijgt 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: -
Duur van de bijeenkomst(en): 1 halve dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Powerpoint presentatie 
 • Reader
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten
Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

Instrumenten dragen bij aan verbetering van palliatieve zorg. In deze workshop leer je wanneer en hoe ze gebruikt worden en hoe je anderen erbij betrekt.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: