Workshop “Oeps de patiënt wordt weer wakker!!“

Workshop oeps de patient wordt weer wakker v1579886149808 22

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug. De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.

Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Inhoud
In deze workshop wordt de richtlijn Palliatieve sedatie doorgenomen aan de hand van een interactieve casusbespreking.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.

Aan de orde komen o.a.: besluitvorming & indicatiestelling, verschil euthanasie en sedatie, verantwoordelijkheid / betrokkenheid verpleegkundigen / verzorgenden, en zorg voor elkaar

Leerdoelen:

 1. De cursist is zich bewust van effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.
 2. De cursist beseft terdege dat uitvoering geven aan palliatieve sedatie complex is, en meerdere dimensies kent, waarvoor multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is.
 3. De cursist kent de stappen binnen de indicatiestelling conform de richtlijn Palliatieve sedatie, en weet hier over genuanceerd te communiceren met patiënt, naasten en hulpverleners.
  Is zich tevens bewust van het effect van de lijdensdruk van de omstanders op het proces van indicatiestelling, en weet deze te hanteren.
 4. De cursist weet welke stappen erbij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van de sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.
 5. De cursist is op de hoogte van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie( profiel, interactie, dosering op maat), o.a. in relatie tot gebruik van relevante medicatie voor start sedatie.
 6. De cursist is zich bewust van zijn beperkte kennis en ervaring, en weet wanneer een consult CPT moet, en wanneer het wenselijk is.
 7. De cursist heeft zich een stappenplan eigen gemaakt, welke te gebruiken is indien verlaging van bewustzijn onvoldoende wordt bereikt, en niet leidt tot consistent comfort voor de patiënt.

Doelgroep:

 • Verzorgenden niveau 3 met ruime ervaring in de palliatieve zorg
 • Verpleegkundigen niveau 4/5
 • Artsen kunnen deze workshop ook volgen

Niveau en gewenste voorkennis
Tijdens deze workshop wordt met casuïstiek gewerkt. Ervaring met palliatieve zorg is noodzakelijk.

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door docenten van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Het doel van de Stichting is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Een van de manieren waarop men dit doel wil bereiken is door middel van onderwijs. Trainers van de Leerhuizen Palliatieve Zorg staan dichtbij de praktijk.

Studiebelasting en accreditatie
Deze workshop duurt 3,5 uur en is door V&VN geaccrediteerd. Je krijgt 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: -
Duur van de bijeenkomst(en): 1 halve dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Tijdens avondsessies (18.00-21.00) wordt voor een warme maaltijd gezorgd
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten
Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Workshop over moeilijke of falende sedatie.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: