Workshop “Vroegtijdige Zorgplanning”

Workshop vroegtijdige zorgplanning v1579886183185 8

Vroegtijdige zorgplanning is belangrijk voor mensen die daarover om welke reden dan ook nog niet over nagedacht hebben, en wordt des te belangrijker wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte onder druk gesteld wordt om na te denken over eigen wensen, over grenzen die gaan spelen en over de behandel(on)mogelijkheden. 

Vroegtijdige zorgplanning krijgt terecht meer en meer aandacht in de opleiding van artsen en verpleegkundigen. Het vraagt echter ook om veel tijd. Tijd die vaak niet voorhanden is op het moment van crisis. Ondersteuning door daartoe extra getrainde verpleegkundigen blijkt elders in de wereld veel op te leveren zowel voor de patiënt en diens naasten als voor de behandelend artsen.

Vroegtijdige zorgplanning is voor alle betrokkenen ingewikkeld. Er wordt weliswaar veel over gesproken, maar de praktijk is anders. Wilsverklaringen zijn er in vele vormen. Maar patiënten en hun naasten en de hulpverleners blijken in de crisis andere dingen te bedoelen dan op papier is opgeschreven.

Hulpverleners willen graag vroegtijdig met de patiënt spreken over wat deze wil als er sprake is van grote kwetsbaarheid en wat dan wel of niet meer gedaan moet worden.

Inhoud
In deze workshop zal met ervaren verpleegkundigen ingegaan worden op de principes van vroegtijdige zorgplanning en op de wijze waarop deze verpleegkundigen een ondersteunende rol kunnen hebben in gesprekken met de patiënt en diens naasten.

De workshop verkent de principes van zorgplanning en reikt enkele praktische methodieken aan.

Doelstelling
Cursist:

 • weet wat vroegtijdige zorgplanning is.
 • kent verschillende bekende methodieken welke toegepast kunnen worden in het proces van vroegtijdige zorgplanning.
 • weet welke principes van zorgplanning nu al kunnen worden toegepast in de eigen praktijk.
 • kent verschillende vormen van wilsverklaringen.
 • is zich bewust van het belang van zorgvuldige en vroegtijdige communicatie met patiënt, naasten en andere belanghebbenden.
 • weet hoe het multidisciplinaire proces van vroegtijdige zorgplanning er uit kan zien.
 • kan een wilsverklaring bespreekbaar maken met de patiënt en diens naasten.
 • kent de relevante methodieken 
 • is zich bewust van de eigen voorkeuren in omgaan met vroegtijdige zorgplanning en kan deze los laten in gesprek met patiënten en hun naasten over hun waarden en normen.
 • weet de betekenis van cultuur bij vroegtijdige zorgplanning.

 Doelgroep

 • Gespecialiseerd verpleegkundigen (palliatieve zorg)
 • Verpleegkundig consulenten palliatieve zorg
 • Verpleegkundig specialisten

Niveau en gewenste voorkennis
Deelnemers hebben een van bovenstaande opleidingen afgerond. Ervaring met palliatieve zorg is wenselijk (niet verplicht)

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door docenten van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Het doel van de Stichting is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Een van de manieren waarop men dit doel wil bereiken is door middel van onderwijs. Trainers van de Leerhuizen Palliatieve Zorg staan dichtbij de praktijk.

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus duurt 3,5 uur en is door V&VN geaccrediteerd. Je krijgt 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: -
Duur van de bijeenkomst(en): 1 halve dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten
Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat

In deze geaccrediteerde workshop leer je methodieken waarmee je vroegtijdige zorgplanning vorm kunt geven en wilsverklaring bespreekbaar kunt maken.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: