Zorgcommunicatie RAPP/ ICF

Zorgcommunicatie is de manier waarop we binnen het behandelteam met elkaar en met de patiënt communiceren.
Om zorgcommunicatie te faciliteren is het belangrijk dat we een gemeenschappelijke taal spreken. De RAPP-methodiek en het ICF(-CY) classificatiemodel ondersteunen hierbij.

Voor wie:
Alle leden van het behandelteam binnen de RAP-methodiek. Dit zijn onder andere: revalidatiearts (voorzitter van de bespreking), alle behandelaren (therapeuten) en bepaalde leden van het verpleegteam die rapporteren.

Leerdoel
Aan het einde van deze e-learning kun je de stappen van de RAPP-methodiek en het ICF-classificatiemodel toepassen binnen de zorgcommunicatie.

Inhoud
In deze module krijg je theorie over de RAPP-methodiek, ICF(-CY) en de teambespreking. Vervolgens pas je de theorie toe op een van de drie casussen.

Om de module af te ronden doorloop je de theorie en minimaal een casus.

Zorg en welzijn

schedule Minuten + certificaat