Bedrijfshulpverlening - BHV (CURE)

Bedrijfshulpverlening (BHV) is opgezet om de veiligheid van mensen in een bedrijf te bewaken.

In verschillende noodsituaties, ook wel calamiteiten genoemd, is het belangrijk dat de bedrijfshulpverlener direct weet wat hij moet doen. De kennis en de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener moeten up-to-date zijn om zijn rol goed uit te kunnen voeren.
Deze cursus behandelt de taken van de bedrijfshulpverlener (BHV'er) bij calamiteiten en is een voorbereiding op de praktische training. In deze cursus wordt er vooral ingegaan op de calamiteit brand. Basic Life Support en verbandleer worden in deze cursus niet behandeld.

Inhoud
De cursus is een basisopleiding voor het bewaken van de veiligheid van mensen in een organisatie. De theorie is opgebouwd uit de hoofstukken: BHV-organisatie, de bedrijfshulpverlener, communicatie, brand, brandmelding, blussen en blusmiddelen, ontruiming, brandmeester en nazorg. De wetgeving, procedures en protocollen worden waar van toepassing in de theorie behandeld en zijn als samenvatting in een visual beschikbaar.
De cursus sluit af met een toets, een herkansing en eventueel een tweede herkansing.

Leerdoel
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de taken en bevoegdheden van een BHV'er, kent hij de BHV-organisatie en weet wat zijn taken zijn bij een brandmelding, het blussen van brand en eventuele ontruiming.

Doelgroep
Medewerkers die bedrijfshulpverlener zijn in de verpleging.

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Veiligheid
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 496244 1 punt
NVvPO Accr.nr. 514981 punten
turned_in_not Certificaat

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een basisopleiding voor het bewaken van de veiligheid van mensen in een organisatie, dus ook in een ziekenhuis. Juist in deze omgeving zijn relatief grote groepen mensen aanwezig met een lage zelfredzaamheid. De meeste patiënten en bezoekers zijn bovendien niet met het gebouw bekend. Deze e-learning-module geeft specifieke vaardigheden voor uit het uitvoeren van bedrijfshulpverlening.