Begeleide Intercollegiale toetsing Wijkverpleegkundigen (Online)

Deze intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen wordt Online gegeven en bestaat uit 3 bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

  • 22 januari - 26 februari - 8 apil 2024
    Alle 3 de bijeenkomsten zijn van 09.00-11.30 uur.
  • 6 februari -  26 maart - 7 mei 2024
    Alle 3 de bijeenkomsten zijn van 09.00-11.30 uur.
  • 4 april - 16 mei - 27 juni 2024
    Alle 3 de bijeenkomsten zijn van 9.00 - 11.30 uur.

Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij wijkverpleegkundigen hun eigen handelen uit het verleden laten toetsen volgens een vaste systematiek. De dagelijkse praktijk (casuïstiek) wordt getoetst aan vooraf expliciet geformuleerde en geaccepteerde kwaliteitsnormen. Individueel en gezamenlijk worden lessen getrokken binnen een toetsgroep van collega's.

Bij intercollegiale toetsing ga je met collega’s het gesprek aan, op een niet oordelende maar lerende manier, over vakinhoudelijke professionaliteit en kennis gebaseerd op de richtlijnen en procedures binnen jouw vak. Samen werk je aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe je het vak het beste kunt uitoefenen; bevorderen én bewaken van jouw professie dus!

Daarnaast voldoe je met intercollegiale toetsing aan de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat
Leren van en verbeteren met elkaar | WKKGZ | Indiceren met behulp van het verpleegkundig proces | Verhogen van het vermogen om klinisch te redeneren

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: