DBC in de kliniek / op de polikliniek

DBC Bundels:

Deze e-learning modules zijn met inhoudsdeskundigen in samenwerking met een 5 tal Zorgadministratie afdelingen van ziekenhuizen ontwikkeld.

De bundel is samengesteld uit een Algemene module waarin de het hoe en waarom omtrent de DBC regelgeving uitgelegd wordt en een groot aantal Vakgroep specifieke modules.

De Vakgroep specifieke modules sluiten aan bij de dagelijkse praktijk in de verschillende Vakgroepen.

Ze zijn voorzien van praktijk cases uit de Vakgroepen. Hiermee wordt een realistische DBC registratie praktijk per Vakgroep getraind.

Zo kan men zich snel de DBC-kennis voor verschillende Vakgroepen eigen maken, het Zelfonderzoek met meer vertrouwen tegemoet zien, en de kans op boetes en verlopen van de declaratietermijn reduceren.

DBC
turned_in_not Certificaat

In deze bundel doet u kennis op rondom het accuraat registreren op de DBC wet en regelgeving in de Vakgroep(en) waar u werkt en die u nu heeft gekozen.

In de cursus DBC algemeen worden de algemene begrippen uit de DBC systematiek uitgelegd. Aan de orde komt; DBC en de patiënt, voorkomen van uitval, vergoeding DBC, geregistreerde gegevens, fouten in registratie en onderlinge dienstverlening.

De cursussen bestaan uit theorie, ondersteunt met animaties en visuals, voorbeelden uit de praktijk en oefencasuïstiek.

In de cursus DBC in de Kliniek en Polikliniek wordt aandacht besteed aan het registreren van gegevens, zorgtraject, diagnose, verslaglegging en klinisch opnamen.

In de cursus DBC add-on geneesmiddelen krijgt u inzicht in de specifieke wet en regelgeving rondom registratie van add-on geneesmiddelen.

Er wordt voortdurend gewerkt om updates door te voeren, in de cursus whats new krijgt u hierover informatie.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang