DBC op de Inwendige Geneeskunde | Nefrologie

DBC Bundels:

Deze e-learning modules zijn met inhoudsdeskundigen in samenwerking met een 5 tal Zorgadministratie afdelingen van ziekenhuizen ontwikkeld.

De bundel is samengesteld uit een Algemene module waarin de het hoe en waarom omtrent de DBC regelgeving uitgelegd wordt en een groot aantal Vakgroep specifieke modules.

De Vakgroep specifieke modules sluiten aan bij de dagelijkse praktijk in de verschillende Vakgroepen.

Ze zijn voorzien van praktijk cases uit de Vakgroepen. Hiermee wordt een realistische DBC registratie praktijk per Vakgroep getraind.

Zo kan men zich snel de DBC-kennis voor verschillende Vakgroepen eigen maken, het Zelfonderzoek met meer vertrouwen tegemoet zien, en de kans op boetes en verlopen van de declaratietermijn reduceren.

DBC
turned_in_not Certificaat

De bundel behandelt uitzonderingen of aanvullingen op de algemene DBC- systematiek specifiek voor inwendige geneeskunde. Deze worden aangestipt en aangevuld met praktijkvoorbeelden en (casuïstische) oefenvragen.
De cursus bestaat uit volgende onderdelen: ICC en medebehandeling, Parallelliteit, Multidisciplinaire zorg, Bijzondere consulten, Parenterale ijzertoediening en Registratie palliatieve zorg. De leerstof wordt ondersteund door visuals en animaties.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang