DBC op de KNO

DBC Bundels:

Deze e-learning modules zijn met inhoudsdeskundigen in samenwerking met een 5 tal Zorgadministratie afdelingen van ziekenhuizen ontwikkeld.

De bundel is samengesteld uit een Algemene module waarin de het hoe en waarom omtrent de DBC regelgeving uitgelegd wordt en een groot aantal Vakgroep specifieke modules.

De Vakgroep specifieke modules sluiten aan bij de dagelijkse praktijk in de verschillende Vakgroepen.

Ze zijn voorzien van praktijk cases uit de Vakgroepen. Hiermee wordt een realistische DBC registratie praktijk per Vakgroep getraind.

Zo kan men zich snel de DBC-kennis voor verschillende Vakgroepen eigen maken, het Zelfonderzoek met meer vertrouwen tegemoet zien, en de kans op boetes en verlopen van de declaratietermijn reduceren.

DBC
turned_in_not Certificaat

De bundel behandelt uitzonderingen of aanvullingen op de algemene DBC- systematiek specifiek voor KNO. Deze worden aangestipt en aangevuld met praktijkvoorbeelden en (casuïstische) oefenvragen.
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: Behandeling gehoorgang en Cochleaire implantaten. De leerstof wordt ondersteund door visuals en animaties.