DBC op de SEH

DBC Bundels:

Deze e-learning modules zijn met inhoudsdeskundigen in samenwerking met een 5 tal Zorgadministratie afdelingen van ziekenhuizen ontwikkeld.

De bundel is samengesteld uit een Algemene module waarin de het hoe en waarom omtrent de DBC regelgeving uitgelegd wordt en een groot aantal Vakgroep specifieke modules.

De Vakgroep specifieke modules sluiten aan bij de dagelijkse praktijk in de verschillende Vakgroepen.

Ze zijn voorzien van praktijk cases uit de Vakgroepen. Hiermee wordt een realistische DBC registratie praktijk per Vakgroep getraind.

Zo kan men zich snel de DBC-kennis voor verschillende Vakgroepen eigen maken, het Zelfonderzoek met meer vertrouwen tegemoet zien, en de kans op boetes en verlopen van de declaratietermijn reduceren.

DBC
turned_in_not Certificaat

Deze bundel behandelt DBC-registratie op de SEH. De volgende onderdelen komen aan bod: Registreren DBC, Zorgtraject en -activiteiten, Aandachtspunten op de SEH en Bijzondere registraties op de SEH. De leerstof wordt ondersteund door visuals, animaties, praktijkvoorbeelden en (casuïstische) oefenvragen. De cursus sluit af met een toets en eventueel een herkansing.