De-escalerend werken (versie cliënt)

Je herkent het vast: Ineens ontploft er een cliënt in jouw dienst om schijnbaar onduidelijke reden. Het kan zelfs voorkomen dat een cliënt niet alleen verbale, maar ook fysieke agressie laat zien. Een agressieve uitbarsting kan erg indrukwekkend zijn voor andere clienten en aanwezige zorgverleners. Het terugbrengen van rust en het gevoel van veiligheid in de (woon-)groep vraagt veel van jou als zorgverlener.  

Deze training is voor iedereen die wil leren wat je kunt doen om agressie bij cliënten in een eerder stadium te (her)kennen. Wie deze training heeft gevolgd weet welke signalen je ziet bij spanningsopbouw. 

Door dit proces vroegtijdig te herkennen kun je interventies opstarten waardoor de spanning vermindert en de escalatie uitblijft. 

De handvatten die in je deze training krijgt maken je zekerder in je professionele handelen en jouw diensten verlopen veel rustiger dan voorheen. 

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: