De rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces (Online)

Deze cursus bestaat uit 3 Online bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

  • 5 juni 2023 (van 14.00- 17.00 uur), de data voor de 2e en 3e bijeenkomst worden in overleg met de deelnemers gepland

In deze cursus van 3 dagdelen, waarin de specifieke rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces centraal staat, leer je meer over het verpleegkundig proces en hoe jij daar met jouw kennis en ervaring invulling aan kunt geven.

Het opstellen van een zorgplan is de verantwoordelijkheid van een wijkverpleegkundige (samen met de client), maar jij moet vervolgens aan de slag met dat zorgplan en de client.

Hoe doe je dat én hoe zorg je dat de samenwerking met de wijkverpleegkundige, collega’s en andere disciplines daarbij optimaal verloopt? 

Met collega’s ga je hierover het gesprek aan, op een niet oordelende maar lerende manier. Samen werk je aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe je het vak het beste kunt uitoefenen; bevorderen én bewaken van jouw professie dus!

Hiermee voldoe je aan de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Acute zorg en VRH
turned_in_not Certificaat

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: