Delier

De cursus start na een korte introductie met een zelftoets om inzicht te krijgen in de voorkennis van de cursist over een delier. Daarnaast bevat de cursus theorie, een ervaringsverhaal (audio) van een zorgverlener en drie casussen. De cursist doet hierbij onder andere kennis op over: hoe een zorgverlener een delier kan herkennen, hoe hij of zij zijn of haar benadering van een zorgvrager met een delier zo goed mogelijk op deze afstemt en waarop een zorgverlener alert moet zijn bij een zorgvrager met een delier.
 

De cursus sluit af met een toets en eventueel een herkansing en een tweede herkansing.

Leerdoel
Na het doorlopen heeft de cursist inzicht in wat een delier is, wat een delier betekent voor de zorgvrager en welke aandachtspunten voor een zorgverlener belangrijk zijn bij ouderen met een delier.

Doelgroep
Zorgverleners VVT niveau 3 en 4 die individueel of in een team zorg bieden aan zorgvragers met een delier. Deze zorg kan geboden worden in verpleeghuizen, ziekenhuizen, dagopvang, vormen van kleinschalig wonen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, hospices en de thuiszorg.

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN, KABIZ en NVvPO

Zorg en welzijn
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
Kabiz Accr.nr. 545938 1 punt
V&VN Accr.nr. 518459 1 punt
NVvPO Accr.nr. 536641 1 punt
turned_in_not Certificaat

Een delier (of delirium) is een plotseling optredende ernstige verwardheid. Het is één van meest voorkomende complicaties tijdens ziekenhuisopnames van oudere zorgvragers. Een delier heeft een lichamelijke oorzaak en ontstaat door een ernstige ziekte, infectie of trauma in combinatie met een zwakkere gezondheid.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang