Depressie

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen: een zelftest om inzicht te krijgen in hoeveel je al weet over depressie, de theorie en een ervaringsverhaal. Daarna volgen drie casussen om de theorie toe te passen in situaties van zorgvragers, en een praktijkopdracht om in de praktijk met de lesstof te oefenen. Je sluit de cursus af met een toets en eventueel een herkansing of tweede herkansing.

Leerdoel
Na het doorlopen van deze cursus heeft de cursist inzicht in wat een depressie is, wat een depressie betekent voor de zorgvrager en zijn naasten en welke aandachtspunten als zorgverlener belangrijk zijn bij een depressie.

Doelgroep
Medewerkers VVT niveau 3 en 4, praktijkondersteuners en doktersassistenten.

Deze cursus is voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden aan zorgvragers met een depressie. Dit kan in verpleeghuizen, de dagopvang, vormen van kleinschalig wonen en de thuiszorg zijn.

Accreditatie
Geaccrediteerd bij V&VN, KABIZ en NVvPO.

Zorg en welzijn
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
NVvPO Accr.nr. 536644 1 punt
V&VN Accr.nr. 528048 1 punt
Kabiz Accr.nr. 545941 1 punt
turned_in_not Certificaat

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij een sombere stemming en een verstoorde gemoedstoestand de overhand hebben. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het algemeen functioneren van een zorgvrager.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang