ECG maken en lezen | niveau 5/6


Deze cursus start met een korte introductie. Vervolgens volgt de theorie met de onderdelen: Inleiding, Vorming en Lezen. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn onder andere anatomie van het hart, bloedsomloop, hartcyclus, ECG registratie, standaard ECG, aanbrengen van elektrodes, een goed ECG, storingen in het ECG, ECG interpretatie, waaronder frequentie berekenen.,(ventrikel) ritmestoornissen, extrasystolen, afwijkingen ST-segment.

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Leerdoel
Na het doorlopen heeft de cursist de benodigde basiskennis voor het maken en lezen van een ECG.

Doelgroep
Professionele zorgverleners, verpleegkundigen op cardiologische afdelingen en verpleegkundigen met vervolgopleiding.

Accreditatie
Geaccrediteerd bij V&VN.

Acute zorg en VRH Medisch basiskennis
access_time 90 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 511304 1 punt
NVBMH Accr.nr. 475766 1 punt
turned_in_not Certificaat

Een ECG registreert de elektrische activiteit van het hart. Afwijkingen in het ECG kunnen wijzen op afwijkingen van het hart of in de bloedvoorziening van het hart. Om een ECG te kunnen maken en lezen, is het dus belangrijk dat de zorgverlener op de hoogte is van de functie van het hart en de daarbij horende anatomie en fysiologie.