Externe katheter aanbrengen (man)

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, praktijkondersteuners, verzorgenden IG en verzorgenden die een externe katheter bij een man aanbrengen en verwijderen.

Doel
Na afloop van de cursus kun je de indicaties van de verschillende soorten externe katheters benoemen. Je kunt beschrijven hoe je een externe katheter bij een man aanbrengt en verwijdert.

Inhoud
Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie
  • Pretoets
  • Inleiding
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Nazorg
  • Toets en eventuele herkansingen


Acute zorg en VRH

schedule 30 Minuten 1 + certificaat