Fysieke belasting

Fysieke20belasting20vvt

Het aantal fysieke klachten in de zorg stijgt en daarmee ook het verzuim samengaand met een toenemend te kort aan zorgmedewerkers. Extramuralisering in de zorg is een trend die steeds vaker voor gaat komen, ook dit zorgt voor een vergroting van de fysieke belasting, maar hoe kunnen we dit voorkomen?

Er verandert veel in de zorg. De zorgzwaarte neemt toe, de gemiddelde leeftijd en de pensioenleeftijd van de zorgmedewerker stijgt. Zorgteams zijn veelal zelfsturend en worden zelf verantwoordelijk voor personeelsinzet en verzuim. Hoe zorgen we ervoor dat we in de praktijk geen last ondervinden van fysieke belasting? Wat zegt de Arbowet? Welke hulpmiddelen kun je gebruiken? Wanneer zet je een hulpmiddel in? Hoe overtuig je collega’s en cliënten? Dit en meer wordt beantwoord in de training.

Inhoud
Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Wetgeving ARBO
 • Mobiliteitsklassen
 • Wet- en regelgeving hulpmiddelen (Wmo/ZVW)
 • Werkhouding
 • Til- en transferhulpmiddelen onder andere;
  • sta-op hulp draaischijf
  • actieve tillift en passieve tillift 

Doelstelling
De training geeft antwoord op bovenstaande vragen en biedt een combinatie van theorie, oefeningen en rollenspellen van praktijksituaties. Hierdoor weet je na 3 uur training hoe de fysieke belasting tijdens de uitvoering van je werk vermindert, door o.a. het juiste gebruik van hulpmiddelen.

Doelgroep
Ben je een zorgmedewerker, leidinggevende, Arbo coördinator, ergo coach, ergotherapeut of gewoon geïnteresseerd in de verbetering van de fysieke belasting? Dan is deze training geschikt voor jou.

Werk je in een team? Dan levert de training het meeste resultaat op wanneer je samen met je team de training volgt.

Niveau en gewenste voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Docente
De cursus wordt gegeven door een trainer van de Vegro Academie.

Studiebelasting en accreditatie
De training bedraagt een tijdsduur van 3 uur.

De training is geaccrediteerd wat inhoudt dat je 3 accreditatiepunten verdient voor in het kwaliteitsregister V&VN.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het certificaat als zij voldaan hebben aan de volgende voorwaarde:

Je hebt actief deelgenomen aan de training en de training in zijn geheel bijgewoond.

Inbegrepen

 • Koffie/thee/water
 • Studiematerialen
 • Registratie accreditatiepunten
 • Digitaal certificaat
Veiligheid

schedule Minuten + certificaat

Hoe ga je in de praktijk om met fysieke belasting? Hoe kies en gebruik je de juiste til- en transferhulpmiddelen? Wat zijn mobiliteitsklassen en welke ARBO-regels gelden?

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: