Herhaling verpleegtechnische handelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden

Asset62c416c5d5ead2 77040701

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Tijdens deze lesdag ‘bijscholing HERHALING verpleegtechnische handelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden’ leer je hoe de meest voorkomende handelingen moeten worden uitgevoerd.  

Deze bijscholing is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen & verzorgenden(IG) die hun bekwaamheid aantoonbaar hebben bijgehouden.

Voorafgaand aan de lesdag wordt een E-toets gemaakt die gaat over alle veelvoorkomende risicovolle & voorbehouden handelingen. Na het behalen van de E-toets volgt de lesdag waarin vaardigheidstraining centraal staat.

Deze bijscholing is zeer geschikt voor zorgprofessionals die hun vaardigheden geregeld willen bijhouden!

Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen na succesvolle deelname 12 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Inhoud
Als je je inschrijft voor deze cursus ontvang je het digitale lesboek ‘verpleegtechnische vaardigheden’. Het lesboek kun je gebruiken om je voor te bereiden op de lesdag en op de voorbereidende toets (e-learning).

E-toets
Voor je deel kunt nemen aan de lesdag moet je een voldoende halen voor de digitale toets. De toets maak je zelf (thuis) voorafgaand aan de lesdag. De toets bestaat uit 100 meerkeuzevragen. Alle vragen gaan over de vaardigheden die tijdens de lesdag worden aangeleerd.

Lesdag
In deze lesdag wordt GEEN theorie behandeld, het aanleren van de volgende vaardigheden staat centraal:

 • Injecteren
 • Katheteriseren (man/vrouw) & suprapubisch katheter verzorgen
 • Maagsonde inbrengen & PEG-sonde verzorgen
 • Diabeteszorg
 • Tracheacanulezorg
 • Zuurstoftoediening
 • Uitzuigen van de luchtwegen
 • Stomazorg
 • Medicatietoediening
 • Medicatieveiligheid
 • Medisch rekenen

Doelstelling
De zorgprofessional is in staat om de veelvoorkomende verpleegtechnische vaardigheden bij een zorgvrager uit te voeren volgens de geldende richtlijnen en protocollen.

Doelgroep
Deze bijscholing is ontwikkeld voor:

 • Verzorgenden (IG)
 • Verpleegkundigen
 • ZZP’ers in de zorg

Niveau en gewenste voorkennis
Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. In deze lesdag wordt geen theorie behandeld.

Voorafgaand aan de bijscholing ontvang je een lesboek verpleegtechnische vaardigheden, hiermee kun je je voorbereiden op de lesdag. Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag.

Let op: Om deel te kunnen nemen aan de lesdag moet je een voldoende halen voor de E-toets.

Docenten
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door het docententeam van Zorg-Wijs verzorgd. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen hebben ruimschoots ervaring in de zorg en in het aanleren van vaardigheden.

Studiebelasting en accreditatie
De lesdag bestrijkt een dag. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 6 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Minimaal 2 uur. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dag

Certificaat
Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst. Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn 
 • 100% aanwezigheid èn
 • Je hebt een voldoende gehaald voor de e-toets
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Lunch
 • Digitaal lesboek verpleegtechnische vaardigheden
 • E-toets
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg-Wijs. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Geaccrediteerde 1-daagse bijscholing. Deze herhalingscursus is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen & verzorgenden(IG) die hun bekwaamheid aantoonbaar hebben bijgehouden.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: