Indiceren | Omaha System

Geaccrediteerde training (6 punten) waarin je leert te indiceren volgens Omaha System. Toegankelijk voor wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen niveau 4 die ondersteunen bij het indicatieproces. Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. Er wordt gewerkt met gecertificeerde materialen van stichting Omaha System Support.

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd.

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die de indicatiestelling verzorgen in de extramurale zorg.

Het stellen van indicaties is voorbehouden aan HBO-verpleegkundigen. MBO-verpleegkundigen kunnen deze scholing ook volgen indien zij de HBO-verpleegkundige ondersteunen bij het indiceren. De theorie die de MBO-verpleegkundige doorloopt is gelijk aan die van de HBO-verpleegkundige. In de praktijk zal de MBO-verpleegkundige het proces doorlopen onder supervisie van de HBO-verpleegkundige.

De training is interactief; we verwachten een actieve bijdrage van jou als deelnemer. Vanwege dit interactieve karakter, is voor deze training het minimum aantal deelnemers gesteld op 3. Er wordt in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers gewerkt. 

Je ontvangt na deelname een digitale kopie van de presentatie die gebruikt wordt. Daarin wordt o.a. uitgelegd wat de geneeskundige context is, het verpleegkundig proces, doelmatige zorg, de cyclus van Omaha, de aandachtspunten bij het indiceren, de stappen die je zet om van zorgplan naar indicatie te komen, uitleg van de domeinen, aandachtsgebieden, scoren, etc. Daarnaast ontvang je de digitale overzichtskaarten van Omaha waarop de gebieden, aandachtsgebieden, acties en actievlakken staan.

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat
Geaccrediteerde training (6 punten) waarin je leert te indiceren volgens Omaha System.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: