Omgaan met weerstand en emotie

Niemand wordt echt blij van weerstand. Heb jij te maken met klanten, cliënten of collega’s die gedrag van weerstand vertonen? Weerstand is het gevolg van het onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van je ‘gesprekspartner’. Het probleem van weerstand in het contact met de ander ligt dus vaak aan hoe je de ander benadert. Wanneer je weerstand bemerkt  voelt je gesprekspartner  zich onder druk gezet, moet iets tegen zijn zin  doen, of voelt zich niet gehoord, gezien of erkend.

 

 

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat
Heb jij te maken met klanten/ cliënten of collega’s die gedrag van weerstand of veel emotie vertonen? In deze training krijg je handvatten hiermee om te gaan.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: