Reanimatiecursus voor zorgprofessionals

Reanimatiecursus voor zorgprofessionals v1578151238913 4

Reanimeren en het gebruik van de AED. Na het volgen van deze cursus kunt u een slachtoffer reanimeren. U leert daarbij gebruik te maken van de Automatische Externe Defibrillator.

Inhoud
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De methodische benadering van een slachtoffer.
 • Toedienen van hartmassage & beademing.
 • Het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED).
 • Verschillen tussen een volwassen- en kinderreanimatie.
 • De niet reanimatieverklaring/ penning.

De inhoud van de cursus is conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Doelstelling
De zorgprofessional is in staat om een reanimatiebehoeftig slachtoffer te herkennen, hartmassage en beademingen te geven en daarbij de AED te gebruiken

Doelgroep
Onze reanimatiecursus is ontwikkeld en geaccrediteerd voor zorgprofessionals:

 • Huisartsen
 • Specialisten oudergeneeskunde
 • Specialisten verstandelijk gehandicapten
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten
 • Praktijkondersteuners
 • Doktersassistenten
 • Fysiotherapeuten
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden

Niveau en gewenste voorkennis
Afhankelijk van de zorgprofessional.

Docente
Docenten van het Zorg-Wijs team

Studiebelasting en accreditatie
U ontvangt een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) met de geldigheidsduur van 2 jaar. Onze reanimatiecursus is geaccrediteerd voor:

 • Huisartsen 3 accreditatiepunten GAIA
 • Praktijkondersteuners 3 accreditatiepunten NVvPO
 • Praktijkverpleegkundigen 3 accreditatiepunten V&VN
 • Doktersassistenten 3 accreditatiepunten KABIZ
 • Fysiotherapeuten 3 accreditatiepunten KNGF
 • Specialisten oudergeneeskunde 3 accreditatiepunten GAIA
 • Specialisten verstandelijk gehandicapten 3 accreditatiepunten GAIA
 • Tandartsen 3 accreditatiepunten KRT
 • Mondhygiënisten 3 accreditatiepunten KMT
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden 3 accreditatiepunten V&VN

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie, thee, frisdrank
 • Certificaat Nederlande ReanimatieRaad (NRR)
 • 3 accreditatiepunten per beroepsgroep
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg-Wijs. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de verwerking van de accreditatiepunten.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Reanimatie met behulp van een AED (Automatische Externe Defibrillator) geaccrediteerd en conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: