Workshop Neusmaagsonde en Sondevoeding

Wist je dat de richtlijnen van neus-maagsonde aangescherpt zijn, om kwaliteit van uitvoeren te verbeteren? De wet BIG wat moet? Wat mag? Wat kan? Wil je jouw bekwaamheid vergroten en de handelingen in een zo echt mogelijk nagebootste situatie oefenen/uitvoeren? Ben je ook benieuwd hoe anderen met knelpunten omgaan? Tijdens deze workshop gaan we met en van elkaar leren onder het motto “je bent nooit uitgeleerd!

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht en bestuderen voor deelname de protocollen waarmee zij werken. Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten. Het oefenen van de vaardigheid gebeurt soms met behulp van fantomen of soms op elkaar.

 

Acute zorg en VRH
turned_in_not Certificaat
Neus/maagsonde inbrengen en sondevoeding geven zijn voorbehouden- / risicovolle handelingen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: