Workshop Neusmaagsonde inbrengen en Sondevoeding geven

Workshop neusmaagsonde en sondevoeding

Wist je dat de richtlijnen van neus-maagsonde aangescherpt zijn, om kwaliteit van uitvoeren te verbeteren? De wet BIG wat moet? Wat mag? Wat kan? Wil je jouw bekwaamheid vergroten en de handelingen in een zo echt mogelijk nagebootste situatie oefenen/uitvoeren? Ben je ook benieuwd hoe anderen met knelpunten omgaan? Tijdens deze workshop gaan we met en van elkaar leren onder het motto “je bent nooit uitgeleerd!

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht en bestuderen voor deelname de protocollen waarmee zij werken. Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten van Vilans. Het oefenen van de vaardigheid gebeurt soms met behulp van fantomen of soms op elkaar.

Inhoud
Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht en bestuderen voor deelname de protocollen waarmee zij werken.
Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten van Vilans.

Start

 • Theoretische achtergronden en verdieping rondom ziektebeelden/aandoeningen
 • De wet BIG
 • Inspelen op knelpunten/vragen van deelnemers
  • dit word meegenomen in de theorie en uitvoering van de praktijkvaardigheid

Specifiek:
Oefenen/uitvoeren van de handeling(en) volgens protocol

 • Neusmaagsonde inbrengen en PH waarde bepalen
 • Sondevoeding toedienen >>Handmatig 
 • Aansluiten van een voedingspomp
 • PEG- sonde verzorgen

Afsluiting

 • Reflecteren en evalueren
 • Theorietoets (ontvang je via email)

Doelstelling

Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over Maagsonde inbrengen en Sondevoeding up to date. Je hebt tijdens de praktijktraining aangetoond dat je in staat bent om de handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren. Je reflecteert je eigen handelen en benoemt jouw sterke- en verbeterpunten benoemen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met minimaal niveau 3.

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG)
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de inhoud van de meest actuele protocollen. Voor deelname aan de training lees je de protocollen die je op jouw werkplek gebruikt worden en ga je na wat eventuele knelpunten zijn. Je krijgt vooraf inzage in de theorietoetsen zodat je weet wat er van je verwacht wordt. De theorie die getoetst wordt, wordt tijdens de cursus behandeld. Deelnemers brengen hun eigen protocollen mee naar de cursusdag.

Docente
De cursus wordt gegeven door Elly Olfers - van Rosen. Elly is naast haar werk als trainer voor WEBO Training en advies actief als flexwerker, zo komt zij op vele plekken en blijft zij goed op de hoogte van de actualiteit op de werkvloer.

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus bestrijkt een dagdeel (3 uur).

Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Voor deelname aan de training lees je de protocollen die je op jouw werkplek gebruikt worden en ga je na wat eventuele knelpunten zijn. Je krijgt vooraf inzage in de theorietoetsen zodat je weet wat er van je verwacht wordt. De theorie die getoetst wordt, wordt tijdens de cursus behandeld.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Minimaal 80% van de theorievragen zijn foutloos beantwoord
 • Deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren volgens de protocollen en observatielijsten van Vilans.

 Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal en disposables
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Protocollen zijn NIET inbegrepen.
Breng jouw eigen protocollen mee naar de cursusdag.

Acute zorg en VRH

schedule Minuten + certificaat

Neus/maagsonde inbrengen en sondevoeding geven zijn voorbehouden- / risicovolle handelingen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: