AVG

Toegepast in de zorg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 van kracht is. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties. Juist in de zorg is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. De AVG heeft de privacyrechten versterkt en aangepast aan de digitalisering van de maatschappij. Ook zijn er nieuwe rechten bijgekomen voor de mensen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Medewerkers staan voor de uitdaging de AVG correct toe te passen in hun eigen organisatie. 

Doel
In deze cursus leer je de inhoud van de AVG en wat er nieuw is ten opzichte van haar voorloper, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De cursus gaat over de toepassing van de AVG in de zorg.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties die de wet moeten kennen en deze kunnen toepassen op tactisch/strategisch niveau in hun organisatie.

Inhoud
De cursus start met een pretoets waarmee je kunt zien hoeveel je al weet van de AVG. Daarna doorloopt de cursist vijf blokken waarin de AVG door middel van film, tekst, illustraties, vragen en casuïstiek verder wordt uitgelegd.

 1. Introductie in de AVG
 2. Rechtmatig gegevens verwerken
 3. Beginselen bij het verwerken van persoonsgegevens
 4. Algemene verplichtingen van de verantwoordelijke
 5. Rechten van betrokkenen

Verder zijn er twee verdiepende blokken die niet getoetst worden.

 • DPIA
 • AVG bij onderzoek en statistiek

De cursist sluit de cursus af met een toets met meerkeuzevragen waarin de eerste vijf blokken getoetst worden. Hierna volgt eventueel een eerste en een tweede herkansing.

Doorlooptijd en accreditatie
De cursus heeft een doorlooptijd van ongeveer 1 uur en 30 minuten. Geaccrediteerd bij VenVN en KABIZ.

Wetgeving
access_time 90 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 554446 2 punten
Kabiz Accr.nr. 554446 2 punten
turned_in_not Certificaat

Voordelen van deze e-learning

 • Studeren wanneer jij wilt
 • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
 • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
 • Geschikt voor iedere zorgprofessional
 • Een jaar lang toegang