Wet zorg en dwang (Wzd)

Inleiding

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht, ter vervanging van de Wet Bopz. In de Wet zorg en dwang zijn de criteria rondom onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening vastgelegd. Deze cursus legt de wet op een laagdrempelige en beknopte manier uit en richt zich door middel van casuïstiek op de praktische betekenis voor de zorgverlener.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderdelen:

  • Wet zorg en dwang
  • Het stappenplan
  • Casuïstiek intramuraal
  • Casuïstiek thuiszorg

De cursus begint met een theoretisch gedeelte waarin de Wet zorg en dwang toegelicht wordt. Vervolgens leert de cursist over het stappenplan dat doorlopen moet worden op het moment dat er sprake is van onvrijwillige zorg. Daarna oefent de cursist aan de hand van verschillende casussen hoe hij/zij de Wet zorg en dwang met behulp van het stappenplan kan toepassen in werksituaties. De casuïstiek richt zich op intramurale zorg én thuiszorg.

Leerdoel

Na het doorlopen is de cursist bekend met de Wet zorg en dwang, voor zover deze van belang is voor zijn/haar dagelijkse werkzaamheden. Hij/zij kan benoemen wat onvrijwillige zorg is en in welke situaties deze ingezet mag worden. Daarbij weet de cursist welke stappen gevolgd moeten worden indien de Wet Zorg en dwang van toepassing is.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedere zorgverlener die in meer of mindere mate te maken heeft met de Wet zorg en dwang. Dit geldt dus voor iedereen die zorg verleent aan zorgvragers met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

Disclaimer

Deze cursus is ontwikkeld met de informatie die in januari 2020 bekend was over de Wet zorg en dwang. Op dat moment waren er nog onduidelijkheden in de uitwerking van de wet. Het signaal is bekend bij de minister dat er nog verdere specificaties nodig zijn. De minister heeft in juni 2019 bekend gemaakt dat 2020 een overgangsjaar zou worden. De wetswijziging van oktober 2020 heeft geen invloed gehad op de cursus. SDB Groep streeft ernaar om de cursus in de toekomst van updates te voorzien, wanneer hier aanleiding voor is.

Update 2021

De cursus is einde 2021 aangevuld met de meest recente wettekst.

Doorlooptijd en accreditatie

De doorlooptijd is ongeveer 1 uur en de cursus is met geaccrediteerd bij V&VN.

Wetgeving
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 519365 1 punt
turned_in_not Certificaat

In de Wet zorg en dwang zijn de criteria rondom onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening vastgelegd. Deze cursus legt de wet op een laagdrempelige en beknopte manier uit en richt zich door middel van casuïstiek op de praktische betekenis voor de zorgverlener.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang