Beademing Anesthesie

Inleiding
De toepassing van algehele anesthesie gaat gepaard met beademing omdat de anesthesiemiddelen leiden tot onderdrukking van de ademhaling en omdat bij gebruik van spierverslapping de eigen ademhaling van de patiënt verlamd is. De beademing wordt overgenomen door een beademingsmachine (ventilator). Behalve zuurstof worden ook de anesthetica door de ventilator toegediend. Voor optimale inzet van ventilatoren is het belangrijk om de basisprincipes van mechanische beademing te kennen.

Inhoud
De theorie start met de basisprincipes van machinegecontroleerde beademing die van belang zijn bij beademing op de OK. Daarna volgen de fysiologie van de ademhaling en de bijbehorende parameters, ook van mechanische beademing, low-flow en cirkelsystemen voor de toediening van volatiele anesthetica. Verschillende beademingsmodi: druk- en volumegecontroleerde beademing en volledige en gedeeltelijke ondersteuning, tachypneu en apneu

De cursus sluit af met een toets en eventueel een herkansing.

Leerdoel
Na het doorlopen kan de cursist de principes benoemen van de mechanische beademing op de OK, fysiologie van de ademhaling, vormen van de mechanische beademing voor de OK, beademingsparameters, gesloten systeem van beademing, apneu en tachypneu.

Doelgroep
Verpleegkundigen

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 2 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Acute zorg en VRH Medische technologie
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 554471 2 punten
turned_in_not Certificaat

Tijdens een operatie onder algehele anesthesie, waarbij spierrelanxantia worden toegediend, wordt de beademing overgenomen door een beademingsmachine (ventilator). Behalve zuurstof worden ook de anesthetica door de ventilator toegediend. Voor een optimale inzet van de ventilator is het belangrijk om de basisprincipes van mechanische beademing te kennen.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang