Begeleide Intercollegiale toetsing Wijkverpleegkundigen (fysiek)

Deze intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen bestaat uit 3 Fysieke bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

  • 7 september - 12 oktober - 9 november 2023
    Alle 3 de bijeenkomsten zijn van 09.00-11.30 uur.

Liever deze training Online volgen? Klik hier

 

“De verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige is niet beperkt tot een enkel aspect zoals indiceren, maar omvat het gehele verpleegkundige zorgproces, dat de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant doorloopt. Vanaf 2015 heeft de wijkverpleegkundige zich hier (weer) in bekwaamd en de beroepsgroep ontwikkelt zich op dit gebied steeds verder door onderwijs en intercollegiaal toetsen”. (Expertisegebied wijkverpleegkundige)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgverlener daarnaast om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Zorgverzekeraars hebben deze voorwaarde daarom opgenomen in hun inkoopeisen. Het dient een overleg te zijn met knelpunten en/of leerpunten waarbij men van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt. Intercollegiale toetsing is zo’n reflectie moment.

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat

Leren van en verbeteren met elkaar | WKKGZ | Indiceren met behulp van het verpleegkundig proces | Verhogen van het vermogen om klinisch te redeneren

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: