Begeleiding en ondersteuning naar je HKZ persoonscertificering toe. Laat als Zzp-er je kwaliteit zien! (Basismodule)

Coachend begeleiden v1651492343850 20

Wat betekent het keurmerk?
Het keurmerk houdt rekening met de eisen op het terrein van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan Zzp’ ers in zorg en welzijn moeten voldoen. Met het keurmerk tonen Zzp’ ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.

Wat heb ik eraan?
Het HKZ-keurmerk voor Zzp’ ers in de zorg is een onafhankelijke toets van jouw professionele kwaliteiten en de kwaliteit van dienstverlening, en vormt zodoende een formele bevestiging daarvan richting je opdrachtgevers. Het persoonsgebonden keurmerk heeft een geldigheid van drie jaar.

HKZ-register
Zzp’ ers die het keurmerk hebben behaald, worden vermeld in het HKZ-register voor Zzp’ ers in zorg en welzijn, dat publiekelijk toegankelijk is.

Inhoud
Deze training bestaat uit een theoriegedeelte over kwaliteitsmanagement en wordt aangeboden door een leer app (4-6 uur zelfstudie) die je liefst voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst afgerond hebt. In de plenaire bijeenkomst (9:30-16:00) van minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers gaan we na een kleine samenvatting van de theorie samen vooral praktisch aan de slag met de norm. O.a. door het opstellen van een visie, doelen stellen en risicomanagement uitvoeren.

Daarnaast bevat deze training nog een leer app van ongeveer 10-12 uur.

Na het traject heb je, mits je alle onderdelen uitgevoerd hebt:

 • Kennis over kwaliteitsmanagement in de zorg
 • Kennis over persoonscertificering
 • Kennis van de normparagrafen uit de HKZ-norm > ZZP’ ers in de zorg en welzijn (166:2018)
 • Kennis over het opstellen van een visie
 • Een visie opgesteld voor jouw bedrijf
 • Kennis over risicomanagement
 • De risico’s voor jouw bedrijf specifiek geïnventariseerd en geanalyseerd
 • Kennis over SMART-doelen stellen als ondernemer
 • Kennis over SMART-doelen stellen als zorgverlener
 • Specifieke SMART-doelen gesteld voor jou als ondernemer en zorgverlener
 • Individuele handvatten voor jouw bedrijf om daarna op eigen kracht de vragen voor het assessment te beantwoorden.

*Naast de genoemde basismodule ook een individueel gesprek?
Meld je dan nu aan voor de training Begeleiding en ondersteuning naar je HKZ persoonscertificering toe. Laat als Zzp-er je kwaliteit zien! (Basismodule Plus).
De Basismodule Plus omvat naast de genoemde basismodule een individueel gedeelte, bestaande uit een individueel gesprek (van bij benadering 2 uur) op maat, waarin je specifieke vragen kunt stellen en je individueel handvatten geboden worden om op eigen kracht de vragen voor het assessment te beantwoorden.

Doelstelling
De training helpt je om volgens de genoemde HKZ-norm te laten certificeren.

Doelgroep
Het HKZ-keurmerk voor Zzp ’ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen een norm/certificatieschema, ontwikkeld gericht op het bereiken en behouden van een hoge kwaliteit van dienstverlening. In het norm/certificatieschema is tevens vastgelegd dat via een zgn. assessment wordt getoetst of een Zzp ‘er aan de HKZ-norm voldoet. Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld. Maar de verwachting is dat samenwerkende Zzp’ ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde stellen dat jij HKZ-certificaathouder bent, wil je in aanmerking komen voor het vervullen van een opdracht voor deze partij. Hier en daar is dit al zo.

Niveau en gewenste voorkennis
Voorkennis over kwaliteit en kwaliteitssystemen is niet noodzakelijk!
Deze cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).

Docente
De training wordt gegeven door Chantalle Laheij. Chantalle gelooft dat de meeste mensen de behoefte hebben om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Als je in de zorg werkt, heb je een stevig fundament nodig om te luisteren naar het appèl dat de ander op jouw doet. Chantalle wil met jouw zoeken naar (nieuwe) kennis en concrete handvatten.

Studiebelasting
Deze training bestaat uit een theoriegedeelte over kwaliteitsmanagement en wordt aangeboden door een leer app (4-6 uur zelfstudie) die je liefst voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst afgerond hebt. De plenaire bijeenkomst is van 9:30-16:00 uur.

Daarnaast bevat deze training nog een leer app van ongeveer 10-12 uur.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Online vragen juist beantwoord

Met dit certificaat kun je aantonen dat je de training hebt gevolgd en succesvol afgerond.

Assessment
Het assessment wordt door een externe certificerende partij uitgevoerd. Hiervoor zijn aparte kosten te voldoen aan HKZ (www.hkz.nl).
Je krijgt na inschrijving meer info over de algemene voorwaarden.

Inbegrepen

 • Gebruik van koffie/thee/water en lunch
 • Lesmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

 

Wetgeving

schedule Minuten + certificaat

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organsatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: