Blaasspoelen

Onderwerpen
De theorie over het blaas- en katheterspoelen bij een zorgvrager met een urethrale of suprapubische katheter. Verschillende methoden en technieken komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor:
•    materiaalkeuze
•    (contra-) indicaties, 
•    risico’s
•    complicaties

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen 

Acute zorg en VRH

schedule 30 Minuten 1 + certificaat