BHV praktijkdag - 16 accreditatiepunten

Sinds januari 1994 bestaat er een duidelijke wetgeving op het gebied van de bedrijfshulpverlening. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat iedere werkgever verplicht is bedrijfshulpverlening te hebben. Bedrijfshulpverlening wil zeggen dat werknemers hulp geven bij onveilige situaties in het bedrijf. De Arbowet schrijft niet voor hoe een werkgever de BHV moet regelen. Wel wordt van de werkgever verwacht dat hij het BHV beleid afstemt op de aard en grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn. Door de aanwezigheid van voldoende deskundige BHV’ers is de werkgever voorbereid op een eventueel ongeval, een eventuele brand en / of ontruiming. Opdrachtgever vragen zzp’ers in de zorg ook vaak om een geldig BHV certificaat. Deze scholing kun je volgen als basistraining en ook als je komt voor de herhaling.

Acute zorg en VRH
turned_in_not Certificaat
Geaccrediteerde BedrijfsHulpVerlening-scholing (BHV). Geschikt om te volgen als basis- en herhalingstraining. Theorie vooraf via e-learning. 1 dag praktijk.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: