Bijscholing Omgaan met agressie in de zorg

Door meer te weten over agressie en over hoe je hierop de-escalerend kunt reageren, kun je leren hoe je escalatie en agressie kunt voorkomen en hoe je er beter mee om kunt gaan.

Bij deze bijscholing hanteren we een minimum van 4 deelnemers omdat het delen van ervaringen en oefenen met elkaar een belangrijk onderdeel is van het programma.

Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V voor 5 punten registreren (onder ODA-punten).

Zorg en welzijn
turned_in_not Certificaat
Leer als zorgverlener meer over hoe om te gaan met agressie of grensoverschrijdend gedrag en vooral hoe je door jouw manier van communiceren agressie ook kunt voorkomen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: