Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen | man ZKH

De training behandelt de basiskennis rondom de uitvoering van blaaskatheterisatie bij mannen. De training bestaat uit een theoriegedeelte en een oefengedeelte. De e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze voorbehouden handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Inhoud
Het theoriegedeelte is opgebouwd uit de onderdelen Inleiding, Voorbereiding, Uitvoering en Nazorg. In het theoriegedeelte worden alle noodzakelijke theorieën en stappen behandeld, inclusief de anatomie van de blaas en urethra, de indicaties, contra-indicaties en risico’s. De training Blaaskatheterisatie behandelt alle stappen rond het inbrengen, verzorgen en verwijderen van een eenmalige- en verblijfskatheter. Het inbrengen van een suprapubische katheter wordt overigens niet behandeld. Het oefengedeelte bestaat uit een diagnostische toets, waarmee je je opgedane kennis kan toetsen. Mocht deze nog niet voldoende zijn, dan kan je kiezen voor een herhalingstoets.


Acute zorg en VRH
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 469798 2 punten
turned_in_not Certificaat

Onder blaaskatheterisatie verstaan we het inbrengen van een katheter met als doel urine af te laten vloeien uit de blaas. Het verschil in de anatomie van de man en de vrouw is zodanig, dat de risico’s van blaaskatheterisatie bij de man groter zijn. Het inbrengen van een blaaskatheter bij de man wordt daarom als een Risicovolle Voorbehouden Handeling beschouwd (Wet BIG).