Venapunctie

Het puncteren van een vene kan worden uitgevoerd voor het toedienen van intraveneuze medicatie, het plaatsen van een veneuze canule of het afnemen van bloed. In de cursus Venapunctie wordt uitsluitend het afnemen van bloed via een venapunctie behandeld.

Inhoud
De cursus start na een korte introductie. De cursus is opgebouwd uit: Inleiding, Materialen en voorbereiding, Uitvoering en Nazorg. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld: relevante anatomie, indicaties, risico’s en contra-indicaties, plaatsbepaling, prepareren, behandelen en verzorgen punctieplaats, materiaalkeuze en verschillende punctietechnieken. De theorie wordt ondersteund met filmfragmenten.

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Leerdoel
Na het doorlopen kan de cursist de theorie rondom het uitvoeren van een venapunctie benoemen.

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Accreditatie:
Deze module is geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en KABIZ.

Acute zorg en VRH
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 475154 2 punten
Kabiz Accr.nr. 501305 1 punt
NVvPO Accr.nr. 494769 1 punt
NVBMH Accr.nr. 475776 2 punten
turned_in_not Certificaat

Het puncteren van een vene kan worden uitgevoerd voor het toedienen van intraveneuze medicatie, het plaatsen van een veneuze canule of het afnemen van bloed. In de cursus Venapunctie wordt uitsluitend het afnemen van bloed via een venapunctie behandeld.