Venapunctie

Een venapunctie is een professionele handeling die uitgevoerd mag worden door zorgprofessionals die hiervoor bekwaam en bevoegd zijn. Een venapunctie kan gebruikt worden voor intraveneuze bloedafname (of kortweg bloedafname), voor intraveneuze medicatie of het plaatsen van een veneuze canule. Volgens de Wet BIG is een venapunctie een voorbehouden handeling, waardoor een venapunctie alleen mag worden uitgevoerd door professionals die BIG geregistreerd zijn.

Met onze e-learning ‘Venapunctie’ behandelen we de essentiële informatie voor het uitvoeren van een venapunctie voor het afnemen van bloed.

Wat is het leerdoel van de e-learning Venapunctie?

Na het doorlopen van de cursus kan de zorgprofessional de theorie rondom het uitvoeren van een venapunctie benoemen. De cursus is opgedeeld in de modules Inleiding, Materialen en voorbereiding, Uitvoering en Nazorg, waarin we de volgende onderwerpen rondom bloedprikken behandelen:

 • Relevante anatomie
 • Indicaties
 • Risico’s en contra-indicaties
 • Plaatsbepaling
 • Prepareren
 • Behandelen en verzorgen van de punctieplaats
 • Materiaalkeuze
 • Verschillende punctietechnieken

De theorie wordt ondersteund door diverse filmfragmenten. De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Voor wie is deze e-learning geschikt?

De e-learning bloedafname is met name geschikt voor verzorgenden (IG) en verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners die graag bevoegd en bekwaam willen worden of blijven op het gebied van de venapunctie, om deze zelfstandig te mogen blijven uitvoeren.

Is deze e-learning geaccrediteerd?

De e-learning is geaccrediteerd bij V&VN en Kabiz.
 

Lees meer...
Acute zorg en VRH
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 518418 1 punt
Kabiz Accr.nr. 542914 1 punt
turned_in_not Certificaat

De ideale na- of bijscholing voor iedere zorgprofessional die bevoegd en bekwaam wilt zijn om een venapunctie te mogen uitvoeren.

Voordelen van deze e-learning

 • Studeren wanneer jij wilt
 • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
 • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
 • Geschikt voor iedere zorgprofessional
 • Een jaar lang toegang

Waarom een venapunctie?

Een venapunctie (of venepunctie), ook bekend als bloedafname, is het aanprikken (punctie) van een ader (vena/vene) met een holle naald om bloed te verzamelen. Deze veelvoorkomende procedure dient diverse diagnostische doelen, waaronder bloedonderzoek, transfusies, intraveneuze medicatietoediening, en andere medische behandelingen. Het verkregen bloedmonster heeft diverse toepassingen, zoals het monitoren van bloedwaarden, het stellen van diagnoses, het volgen van de gezondheidstoestand van een patiënt, en het beoordelen van de behandeling effectiviteit. Als zodanig is het een essentieel instrument voor zorgverleners bij het stellen van diagnoses en het beheren van de gezondheid van patiënten.

Het belang van een veilige venapunctie

Een veilige venapunctie is essentieel om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te waarborgen, betrouwbare diagnostische resultaten te verkrijgen, en efficiënte en hoogwaardige zorg te bieden. Het is daarom van groot belang dat zorgverleners getraind zijn in de juiste technieken en procedures en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de procedure veilig uit te voeren.

1. Minimale risico's voor de patiënt

Een venapunctie omvat het doorprikken van een ader om bloed te verzamelen. Als deze procedure niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, kunnen er complicaties optreden, zoals blauwe plekken, bloedingen, hematomen (ophopingen van bloed onder de huid), infecties en zenuwbeschadiging. Een veilige uitvoering minimaliseert dergelijke risico's en zorgt ervoor dat de patiënt zo min mogelijk ongemak of schade ervaart.

2. Betrouwbare testresultaten

Bloedafname via venapunctie wordt vaak uitgevoerd voor diagnostische doeleinden. Betrouwbare testresultaten zijn essentieel voor de juiste diagnose en behandeling van medische aandoeningen. Als de procedure niet veilig wordt uitgevoerd, kunnen de verkregen bloedmonsters worden verontreinigd of beschadigd, wat kan leiden tot onnauwkeurige testresultaten en mogelijke verwarring bij de diagnose.

 

3. Patiëntencomfort

 

Een goed uitgevoerde venapunctie minimaliseert ongemak voor de patiënt. Als de procedure pijnlijk is of als er complicaties optreden, kan dit angst en stress veroorzaken bij de patiënt. Dit kan leiden tot negatieve ervaringen en kan de bereidheid van de patiënt om toekomstige procedures te ondergaan verminderen.

 

4. Efficiënte zorgverlening

 

Een veilig uitgevoerde venapunctie vereist vaardigheid en precisie van de zorgverlener. Wanneer de procedure correct wordt uitgevoerd, kan deze snel en efficiënt worden afgerond, wat de doorlooptijd van patiëntenzorg verkort en de wachttijd voor patiënten minimaliseert.

 

5. Juridische en ethische overwegingen

 

Zorgverleners hebben een wettelijke en ethische verantwoordelijkheid om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Het niet veilig uitvoeren van een venapunctie kan leiden tot juridische aansprakelijkheid en schadeclaims, naast mogelijke disciplinaire maatregelen tegen de zorgverlener.

Cursus ‘Venapunctie’ op SDB Webshop

De cursus van SDB Webshop is bedoeld voor een specifieke doelgroep van zorgverleners, waaronder verzorgenden (IG), verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Deze doelgroep heeft vaak te maken met het uitvoeren van een venapunctie in hun dagelijkse werkzaamheden, en zal de gevaren van een onveilige venapunctie herkennen. De cursus 'Venapunctie' zal bijdragen aan de competentie van zorgverleners om deze belangrijke medische procedure veilig en effectief uit te voeren, wat essentieel is voor de kwaliteit van hun gezondheidszorg.
 

 

1. Veilige en effectieve bloedafname

 

De cursus is gericht op het aanleren van de juiste technieken en procedures voor het afnemen van bloed via een venapunctie. Dit is van groot belang voor de gezondheidszorg, omdat bloedafname een veel voorkomende procedure is voor diagnostische doeleinden. Het correct uitvoeren van een venapunctie zorgt ervoor dat de patiënt minimaal ongemak ervaart en dat het verkregen bloedmonster van goede kwaliteit is voor laboratoriumtests.
 

2. Kennis van relevante anatomie

 

De cursus behandelt de relevante anatomie van aderen, wat essentieel is voor het begrijpen van waar en hoe een venapunctie moet worden uitgevoerd. Het correct identificeren van de juiste ader en het vermijden van risicogebieden zijn cruciaal om complicaties te voorkomen.
 

3. Risico's en contra-indicaties

 

Het is belangrijk om te begrijpen welke situaties en medische omstandigheden contra-indicaties zijn voor venapunctie. Kennis van mogelijke risico's en complicaties stelt zorgverleners in staat om de procedure veilig uit te voeren en de gezondheid van de patiënt te waarborgen.
 

4. Accreditatie

 

De vermelding dat de cursus is geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en KABIZ geeft aan dat de cursus voldoet aan de standaarden en eisen van deze professionele organisaties. Dit kan belangrijk zijn voor zorgverleners die hun kennis en vaardigheden willen bijwerken en professionele accreditatiepunten willen verdienen.

Venapunctie e-learning