Bloedtransfusie

Na deze e-learning heb je kennis van bloedtransfusies in de ongecompliceerde (poli)klinische setting. Gecompliceerde transfusies, zoals bij massaal bloedverlies, tijdens operaties, perfusie, ECMO en dialyse, worden niet behandeld.

Inhoud
In deze training wordt onder andere uitgelegd wat een bloedtransfusie is en hoe de bloedvoorziening in Nederland is geregeld. Daarnaast bestaat de theorie uit de onderdelen 'Bloedproducten', 'Aanvraag tot transfusie' en 'Transfusiereacties'. Het onderdeel 'Bloedproducten' behandelt de bestanddelen waaruit bloed bestaat, wat daarvan de functies zijn en hoe deze kunnen worden ingezet. Ook worden donorschap en bewaarcondities besproken. In het onderdeel ‘Aanvraag tot transfusie’ wordt het complete traject uiteengezet; van de aanvraag van een bloedproduct tot de daadwerkelijke transfusie. In deze les is ook aandacht voor het informeren van de patiënt en de controles die moeten worden plaatsvinden. Tot slot worden in het onderdeel ‘Transfusiereacties’ de verschillende bijwerkingen en/of complicaties besproken die kunnen optreden tijdens en na een bloedtransfusie en wat de bijbehorende vervolgstappen zijn.

Deze e-learning bevat tevens een oefencasus, als voorbereiding op de toets. In de casus kun je oefenen met het bestudeerde lesmateriaal. In deze casus wordt een situatie uit de praktijk doorlopen. De training sluit af met een toets, bestaande uit tien vragen.

 

Acute zorg en VRH
check Geaccrediteerd door:
V&VN Accr.nr. 552795 2 punten
turned_in_not Certificaat

Ieder jaar ontvangen circa 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Het betreft onder andere slachtoffers van ongevallen, patiënten die een operatie ondergaan en patiënten die voor kanker of (kwaadaardige) bloedziekten worden behandeld.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang