Elektrische veiligheid van medische apparatuur

Na een korte introductie start de cursus met een pretoets. Deze cursus behandelt het belang van elektrische veiligheidstesten en de invloed van elektrische stroom op het lichaam. De cursus beschrijft de twee Europese normen IEC 60601 en IEC 62353 die aan de tests ten grondslag liggen.

De cursus wordt afgesloten met een toets en eventuele herkansing.

Leerdoel
Na het volgen van de cursus heb je kennis over de theorie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de tests en de relevante testschema's.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die elektrische veiligheidstesten uitvoert of gaat uitvoeren.

Medische technologie Veiligheid
turned_in_not Certificaat

In jouw dagelijkse werkzaamheden voer je elektrische veiligheidstesten uit op ME (Medical Electrical) apparatuur om gevaar met elektrische stroom voor de patiënt, en ook de gebruiker die een apparaat bedient, te voorkomen.