Epilepsie

Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij aanvallen (insulten) optreden van veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen. Hersencellen communiceren met elkaar door het afgeven van elektrische impulsen. Bij een epilepsieaanval worden sommige hersencellen overactief en gaan in het wilde weg elektrische signalen afgeven. De aanval / het insult, duurt meestal maar kort.

Medisch basiskennis
turned_in_not Certificaat
De training epilepsie gaat over hoe je epilepsie kunt herkennen en hoe je moet handelen.

Deze cursus wordt aangeboden door een externe organisatie. Om deel te nemen aan deze cursus kunt u deze aanschaffen op de website via onderstaande knop: