Wondverzorging

e-learning wondverzorging

Adequate wondverzorging is belangrijk voor het voorkomen van complicaties of infecties, versnellen van de genezingstijd en om de kans op littekens te verkleinen. Maar hoe verzorg je verschillende type wonden het best? Welke verbandmaterialen kun je gebruiken? Hoe herken je een infectie? 

Om jouw kennis en expertise op niveau te houden, hebben we de e-learning ‘Wondverzorging’ ontwikkeld. Een onmisbare e-learning voor iedere zorgprofessionals die in zijn of haar werk te maken krijgt met diverse wonden en wondverzorging. 

Wat is het leerdoel van de e-learning Wondverzorging?

Na het doorlopen van de cursus ben je in staat om de meest voorkomende wonden te herkennen en te behandelen volgens de juiste protocollen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Typen wonden
 • Wondgenezing
 • Wonden classificeren
 • Behandelplan maken
 • Soorten verbanden en therapieën
 • Behandelplan uitvoeren

Daarnaast leggen we je uit hoe je bloedverlies kan stoppen, infectierisico’s kunt verkleinen en eventueel dood weefsel of vreemd materiaal kunt verwijderen.

De cursus sluit af met een drietal praktijkcasussen, ter voorbeeld.

Voor wie is deze e-learning geschikt?

Deze e-learning is in het bijzonder geschikt voor verzorgenden (IG), verpleegkundigen en praktijkondersteuners die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen en adviseren van cliënten of patiënten met wonden. De cursus is de ideale nascholing voor iedereen die zijn kennis wil opfrissen.

Is deze e-learning geaccrediteerd?

De e-learning is geaccrediteerd bij V&VN, Kabiz en NVBMH.

Lees meer...
Acute zorg en VRH Medisch basiskennis
access_time 120 minuten
check Geaccrediteerd door:
Kabiz Accr.nr. 512529 1 punt
V&VN Accr.nr. 547225 1 punt
NVBMH Accr.nr. 541357 1 punt
turned_in_not Certificaat

Dé ideale na- of bijscholing voor iedere zorgprofessionals die wel eens te maken krijgt met wonden en wondverzorging!

Voordelen van deze e-learning

 • Studeren wanneer jij wilt
 • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
 • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
 • Geschikt voor iedere zorgprofessional
 • Een jaar lang toegang

Het belang van de cursus ‘Wondverzorging’.

De cursus 'Wondverzorging' voorziet zorgverleners van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om wonden correct te herkennen, analyseren en verzorgen volgens vastgestelde protocollen. Het belang ervan is tweeledig: ten eerste draagt het bij aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg die zorgverleners kunnen bieden, wat resulteert in optimale patiëntenzorg en het minimaliseren van mogelijke gezondheidsrisico's en complicaties. Ten tweede bevordert het de professionele ontwikkeling van zorgverleners, aangezien het gezondheidszorglandschap voortdurend evolueert met nieuwe technieken, materialen en richtlijnen voor wondverzorging. Accreditatie voor deze cursus bij V&VN en KABIZ benadrukt de erkenning en waarde ervan binnen de medische gemeenschap.

Optimale patiëntenzorg

Goede wondverzorging draagt bij aan het algehele welzijn en comfort van patiënten. Het minimaliseert pijn, ongemak en mogelijke psychologische stress die patiënten kunnen ervaren als gevolg van hun verwondingen.

Preventie van complicaties

Een gebrek aan kennis over wondverzorging kan leiden tot complicaties zoals infecties, abcessen, cellulitis en zelfs sepsis. Deze complicaties kunnen niet alleen levensbedreigend zijn, maar ook leiden tot langere ziekenhuisopnames en hogere behandelingskosten. Het correct behandelen van wonden kan deze risico's aanzienlijk verminderen.

Verbetering van de genezingstijd

Wondgenezing is een complex proces dat afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder de juiste wondverzorging. Zorgverleners met kennis over wondverzorging kunnen de omstandigheden optimaliseren voor een effectievere genezing, wat kan leiden tot kortere herstelperiodes voor patiënten.

Infectiepreventie

Het voorkomen van wondinfecties is een topprioriteit bij wondverzorging. Kennis over hygiënische procedures, gebruik van steriele technieken en het herkennen van tekenen van infectie is van cruciaal belang om de gezondheid van de patiënt te beschermen.

Minimale littekenvorming

Wondverzorgingstechnieken kunnen invloed hebben op hoe een wond geneest en of er blijvende littekens achterblijven. Het toepassen van de juiste verzorgingspraktijken kan de kans op ontsierende littekens verminderen.

Professionele ethiek en verantwoordelijkheid

Zorgverleners hebben de ethische plicht om de best mogelijke zorg te bieden aan hun patiënten. Dit omvat ook het voortdurend streven naar verbetering en het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om effectief te zijn in hun werk.

Kwaliteitszorg en patiënttevredenheid

Goede wondverzorging draagt bij aan de algehele kwaliteit van zorg. Tevreden patiënten zijn meer geneigd positieve feedback te geven en hun vertrouwen in de zorgverleners te vergroten.

Professionele ontwikkeling

Het gezondheidszorglandschap evolueert voortdurend, met nieuwe technieken, materialen en richtlijnen voor wondverzorging. Het bijhouden van deze veranderingen en het blijven leren is essentieel voor de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals.

Complicaties bij onjuiste wondverzorging

1. Infectie

Een van de meest voorkomende en directe gevaren van onjuiste wondzorg is infectie. Als bacteriën, virussen of andere pathogenen de wond binnendringen en zich vermenigvuldigen, kan dit leiden tot een lokale infectie. In sommige gevallen kan een infectie zich verspreiden naar omliggend weefsel of zelfs in de bloedbaan terechtkomen, wat kan resulteren in systemische infectie (sepsis), een potentieel levensbedreigende aandoening.

2. Vertraagde genezing

Onvoldoende of onjuiste wondzorg kan de normale genezingsprocessen verstoren. Dit kan leiden tot vertraagde wondgenezing, waardoor de patiënt langer pijn heeft, langer beperkt is in zijn activiteiten en mogelijk een groter risico loopt op littekenvorming.

3. Littekens

Als wonden niet goed worden verzorgd, kan dit resulteren in de vorming van ontsierende littekens. Dit is vooral zorgwekkend bij wonden in zichtbare gebieden, zoals het gezicht.

4. Cellulitis

Cellulitis is een ernstige huidinfectie die kan ontstaan als een wond niet op de juiste manier wordt behandeld. Het veroorzaakt roodheid, zwelling en pijn en kan zich snel verspreiden naar aangrenzende weefsels.

5. Abcessen

Onbehandelde wonden kunnen leiden tot de vorming van abcessen, wat geïnfecteerde zakken met pus zijn. Deze abcessen moeten vaak operatief worden verwijderd.

6. Verlies van functionaliteit

Als een wond niet goed geneest, kan dit leiden tot blijvend verlies van functionaliteit, vooral als het zich in de buurt van belangrijke gewrichten of organen bevindt. Dit kan de mobiliteit en kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk beïnvloeden.

7. Verergering van onderliggende aandoeningen

Voor patiënten met onderliggende aandoeningen zoals diabetes kan een slecht behandelde wond leiden tot complicaties zoals diabetische voetzweren, die uiterst moeilijk te behandelen zijn en kunnen resulteren in amputatie.

8. Psychologische impact

Het hebben van een slecht behandelde wond kan psychologische stress veroorzaken bij de patiënt, inclusief angst, depressie en verminderd welzijn.

9. Kosten van de zorg

Onjuiste wondzorg kan leiden tot langere ziekenhuisopnames, herhaalde behandelingen en hogere medische kosten voor zowel de patiënt als het gezondheidszorgsysteem.

Interesse in de cursus ‘Wondverzorging’?

Zoals eerder benoemd is de cursus 'Wondverzorging' dus van essentieel belang voor zorgverleners die betrokken zijn bij het verzorgen van wonden, met name verzorgenden (IG), verpleegkundigen en praktijkondersteuners in zorgsettings. De cursus voorziet zorgverleners van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om wonden adequaat te herkennen, analyseren en verzorgen volgens vastgestelde protocollen. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg verbeterd en draagt het bij aan de patiëntveiligheid door het verminderen van infectierisico's, het stoppen van bloedverlies, en het verwijderen van vreemd materiaal en dood weefsel. Bovendien helpt de cursus zorgverleners om kennis bij te werken, wat van cruciaal belang is in een voortdurend evoluerend gezondheidszorg landschap. Accreditatie voor deze cursus bij V&VN en KABIZ benadrukt de erkenning en waarde ervan binnen de medische gemeenschap.