Gezondheidsrecht - Vertegenwoordigers

Deze e-learning maakt deel uit van een reeks van negen korte, los van elkaar staande cursussen over bekende thema’s uit het gezondheidsrecht. 

 1. Verantwoordelijkheid 

 1. Informed consent en toestemming 

 1. Vertegenwoordigers 

 1. Beroepsgeheim 

 1. Gegevensverstrekking door behandelaren 

 1. Gegevensverstrekking door de instelling 

 1. Bevoegd en bekwaam 

 1. Klachten en schadeclaims 

 1. Incidenten, calamiteiten en meldingen 

Doelgroep 
Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Inhoud 
De cursus is opgebouwd uit drie onderdelen: 

 • Introductie op het thema 

 • Oefenen met praktijkvoorbeelden 

 • Gezondheidsrecht toepassen 

Toets  
De reeks van de negen cursussen kan worden afgesloten met een losstaande toets en eventueel een herkansing (zie cursus ‘Gezondheidsrecht – Toets’).


Wetgeving
access_time 15 minuten
turned_in_not Certificaat

In deze cursus frist de cursist zijn kennis op over de wet- en regelgeving van het thema 'Vertegenwoordigers' aan de hand van praktijkvoorbeelden, casuïstiek, vragen en feedback. De cursist leert om zelfstandig de juiste keuzes te maken vanuit de relevante wet- en regelgeving. Hierbij worden praktische tips over relevante bronnen aangeboden, die geraadpleegd kunnen worden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Voordelen van deze e-learning

 • Studeren wanneer jij wilt
 • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
 • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
 • Geschikt voor iedere zorgprofessional
 • Een jaar lang toegang